Jedyna artystyczna szkoła charakteryzacji i wizażu w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ

Systemy do wyboru:

 • weekendowy – co drugi weekend
 • popołudniowy – jeden lub dwa dni w tygodniu w godz. 16.00- 19.00

Ilość godzin lekcyjnych: 416 (I rok: 208 + II rok: 208)

Nauka od drugiej połowy września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia rocznego kursu z realizowanej specjalności.

Specyfika specjalności Charakteryzacja i wizaż

Opłaty 2024/2025

Wpisowe: 300 zł

Czesne za rok nauki: 3850 zł

Przy płatnościach za semestr: 1950 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat miesięcznych po 400 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego prowadzone przez praktyków zawodu,
 • naukę w specjalistycznych pracowniach artystycznych,
 • zaświadczenie ukończenia rocznego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

 

Pobierz podanie

pdf word-2010

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wizażu, charakteryzacji z perukarstwem i fryzjerstwem.

Program

 • Historia mody i stylu
 • Podstawy kosmetologii
 • Makijaż – style i techniki
 • Analiza kolorystyczna
 • Makijaż no-makeup, ślubny, wieczorowy, stylizowany, fotograficzny
 • Makijaż trendowy (cut crease, glow)
 • Makijaż teatralny, estradowy i filmowy
 • Makijaż epokowy
 • Efekty specjalne
 • Charakteryzacja epokowa
 • Bodypaiting, Facepaiting
 • Stylizacja fryzur i perukarstwo
 • Projektowanie face chartów
 • Stylizacja do sesji zdjęciowych
 • Projektowanie sesji wizerunkowej
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Na zakończenie drugiego poziomu nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent potrafi wykonać pełną charakteryzację. Zna rodzaje makijażu, fryzur i kanonów estetyki różnych epok historycznych i współczesnych. Potrafi wykonać makijaże typowe dla wybranych grup etnicznych (np.: makijaż gejszy, makijaż hinduski oraz wybrane teatralne charakteryzacje historyczne). Potrafi posługiwać się techniką światłocienia, oraz analizy kolorystycznej. Potrafi zaprojektować makijaż na face-chart.  Potrafi wykonać  makijaż dzienny, wieczorowy, korygujący, ślubny, stylizowany, makijaż trendowy (cut crease, glow, itp)

Wykonuje makijaże historyczne i współczesne, dobiera i wykonuje makijaże estradowe, np. na pokaz mody, dobiera i wykonuje makijaż poprawiający niedoskonałości proporcji twarzy. Zna najnowsze trendy w makijażu. Potrafi wykonać pełną charakteryzację z fryzurą, również z użyciem peruk i elementów perukarskich, typu zarosty, tresy, rzęsy.  Zdobywa umiejętność tworzenia efektów specjalnych m. inn.: rany, blizny, postarzanie itp.

Potrafi stworzyć charakteryzacje na podstawie scenariusza oraz wykreować wizerunek makijażem, akcentując osobowość postaci w zależności od okoliczności, np. makijaż ślubny.

Uczestniczy w projektowaniu sesji wizerunkowej. Współpracuje z ekipą podczas sesji zdjęciowej czy filmowej.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku charakteryzacja i wizaż nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie i podstawowe zdolności manualne.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako wizażyści i charakteryzatorzy przy produkcjach filmowych i teatralnych, tworzyć makijaże artystyczne, charakteryzacje do reklam i teledysków jak i pracować podczas sesji zdjęciowych i pokazów mody.