Jedyna artystyczna szkoła filmowa w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

Systemy do wyboru:

 • weekendowy – co drugi weekend
 • popołudniowy – jeden lub dwa dni w tygodniu w godz. 16.00- 19.00

Ilość godzin lekcyjnych: 416 (I rok: 208 + II rok: 208).

Nauka od drugiej połowy września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia  rocznego kursu z realizowanej specjalności.

Opłaty 2024/2025

Wpisowe: 300 zł

Czesne za rok nauki: 4050 zł

Przy płatnościach za semestr: 2050 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat miesięcznych po 420 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego prowadzone przez praktyków zawodu,
 • naukę w pracowniach specjalistycznych: atelier filmowym oraz pracowni montażu filmowego wyposażonej w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
 • zaświadczenie ukończenia  rocznego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

Pobierz podanie

pdf word-2010

 

Specyfika specjalności Realizacja obrazu filmowego

Realizacja obrazu filmowego to kierunek, który powstał z myślą o tych, którzy interesują się filmowaniem i chcą dalej rozwijać swoją pasję.

Nauka na specjalności Realizacja obrazu filmowego ma na celu wykształcenie i przygotowanie słuchacza do prowadzenia samodzielnej działalności filmowej, podjęcia pracy przy szeroko rozumianych produkcjach filmowych, czy zdania egzaminów do wyższych uczelni filmowych.

Kształcenie w ramach specjalności Realizacja obrazu filmowego obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu filmowania oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego obrazu filmowego. Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego posługiwania się językiem filmowym. Podczas zajęć słuchacze zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do tworzenia utworu filmowego, oraz stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Program

Zajęcia te przeprowadzane są w sposób praktyczny w małych grupach, dotyczą techniki i sztuki operatorskiej, montażu i przetwarzania obrazu, efektów filmowych, historii filmu, podstaw fotografii, czy pracy z edycji koloru. Będziemy uczyć się rejestracji dźwięku w połączeniu z obrazem, w pełni poznawać sprzęt do filmowania, pisać scenariusz czy przygotować kosztorys małej produkcji. U nas nauczysz się między innymi jak nakręcić spot reklamowy, film promocyjny, klip, teledysk, dokumentację filmową eventu, czy film artystyczny. Zapraszamy wszystkich pasjonatów filmu, zarówno tych, którzy już filmują aparatami czy kamerami cyfrowymi, ale także tych, którzy chcieliby wykorzystać możliwości swoich aparatów w zakresie filmowania i nauczyć się tworzyć utwór filmowy.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • dużo praktyki!
 • realizacje plenerowe poza terenem szkoły
 • indywidualne podejście do słuchacza,umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie – Mac i PC, pełny pakiet oprogramowania Adobe (w tym Premiere i After Effects)
 • kadra specjalistów, która dzieli się swoim doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji
 • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku realizacja obrazu filmowego nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie oraz podstawowa umiejętność pracy na komputerze.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Realizacja obrazu filmowego w naszej szkole sprawnie posługuje się językiem filmowym, jest zdolny podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia utworów filmowych. Może założyć własną działalność filmową bądź podjąć pracę przy szeroko rozumianych produkcjach filmowych. Jest także przygotowany do podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach filmowych.