Informacje ogólne

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania  to marka  artystycznej szkoły policealnej, z długoletnią tradycją edukacyjną, w której grono doświadczonych, zawodowych artystów plastyków kształci słuchaczy w wielu specjalnościach plastycznych. Słuchacze mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach artystycznych.

Słuchacze mogą wybrać kształcenie w specjalnościach: aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne, fotografia, realizacja obrazu filmowego, charakteryzacja i wizaż.

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania  to 23 lata tradycji.

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015. Szkołą ma charakter autorski.

Nauka trwa 1 rok lub 2 lata (dwa poziomy nauki) i odbywa się w weekendy lub w 2 dni w tygodniu.

Na specjalnościach aranżacja wnętrz i projektowanie graficzne prowadzimy dwie formy nauczania do wyboru – stacjonarna lub online

Po zaliczeniu pierwszego roku i niekontynuowaniu dalszej nauki słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły. Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Niepublicznego Policealnego Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Program i poziom nauczania

Program autorski studium nakierowany jest  głównie na zawodowe kształcenie artystyczne w ramach danej specjalności.

Słuchacze studium  w trakcie przebiegu nauki uzyskują dodatkowo wykształcenie ogólnoplastyczne połączone ze specjalistycznym kształceniem zawodowym. Historia sztuki, rysunek i malarstwo, podstawy projektowania,  realizowane są na wszystkich specjalnościach i mają na celu zapewnienie ogólnego wykształcenia plastycznego. Przygotowują też do zdania egzaminów na studia plastyczne oraz ułatwiają dalszą naukę w dziedzinach artystycznych.

Szkoła przez lata swojej działalności wypracowała wysoki poziom nauczania w zakresie przedmiotów kierunkowych: ze specjalności artystycznej. Potwierdzają to między innymi sukcesy słuchaczy studium w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych oraz powodzenie naszych absolwentów na rynku pracy.

Zaletą szkoły jest elastyczność programowa i organizacyjna oraz szczególne nastawienie na przygotowanie zawodowe słuchaczy.

Dlaczego warto się u nas uczyć?

Korzyści z nauki w Studium
 

 

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania
nauka dwuetapowa z możliwością wyboru cyklu kształcenia: 1 rok lub 2 lata ☑
system dla osób chcących połączyć naukę artystyczną z innymi obowiązkami np. pracą ☑
weekendowa lub popołudniowa odskocznia od codziennych obowiązków ☑
tryb nastawiony na profesjonalne przygotowanie zawodowe absolwenta ☑
inspiracja do dalszego rozwoju artystycznego ☑
szybka i intensywna nauka wybranej specjalności artystycznej ☑
realizacja autorskiego planu nauczania ☑
elastyczna organizacja i autorskie programy nauczania ogólnie oparte na podstawie programowej MKiDN☑
zaświadczenie ukończenia kursu zaawansowanego po pierwszym roku nauki lub dyplom na druku własnym szkoły na zakończenie 2-letniego cyklu kształcenia ☑
na dyplomie tytuł: plastyk w wybranej specjalności po ukończeniu 2-letniego cyklu kształcenia ☑
zaświadczenia do ZUS, PEFRON itp ☑

 

Co nas wyróżnia

  • 23-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym
  • Wysoko wykwalifikowana kadra, wykładowcy po najlepszych uczelniach fotograficznych i artystycznych w kraju i za granicą
  • Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna
  • Ciekawe kierunki, atrakcyjne zawody artystyczne
  • Elastyczna forma kształcenia
  • Autorskie programy nauczania
  • Ciekawe projekty
  • Plenery zagraniczne

Perspektywy na rynku pracy

Ranga dobrze przygotowanych projektantów/designerów, fotografów i plastyków innych specjalności ciągle rośnie. Staramy się sprostać takiemu zapotrzebowaniu.

Agencje reklamowe, wydawnictwa, firmy projektowe, drukarnie, studia fotograficzne, firmy odzieżowe, ośrodki kultury, galerie, cały sektor kultury i sztuki to miejsca gdzie pracują nasi absolwenci.

Ogromna ich część z powodzeniem prowadzi również własną działalność w szeroko pojętej dziedzinie sztuki użytkowej, mody i designu, realizując autorskie projekty dla indywidualnych klientów i firm.

Jesteśmy jedyną tego typu szkołą w regionie, która posiada tak szerokie spektrum ciekawych i nowoczesnych specjalności artystycznych, które otwierają absolwentom drogę na rynek pracy.

Dbamy o to żeby nasi absolwenci byli przygotowani do skutecznego startu w życie zawodowe.