Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania.

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015. Szkoła ma charakter autorski.

Systemy do wyboru:

  • weekendowy – co drugi weekend
  • popołudniowy – jeden lub dwa dni w tygodniu w godz. 16.00- 19.00

Na specjalnościach aranżacja wnętrz i projektowanie graficzne prowadzimy dwie formy nauczania do wyboru – stacjonarna lub online

Nauka odbywa się  od drugiej połowy września do czerwca.

Ilość realizowanych godzin lekcyjnych: 416 (I rok: 208 + II rok: 208)

Nauka trwa 1 rok lub 2 lata (dwa poziomy nauki).  Po zaliczeniu pierwszego roku i niekontynuowaniu dalszej nauki słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności. Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Niepublicznego Policealnego Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności.