Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania.

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015. Szkołą ma charakter autorski i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Nauka trwa 1 rok lub 2 lata (dwa poziomy nauki) i odbywa się w weekendy lub w 2 dni w tygodniu. Po zaliczeniu pierwszego roku i niekontynuowaniu dalszej nauki słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły. Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Niepublicznego Policealnego Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Systemy do wyboru:

  • weekendowy – co drugi weekend
  • popołudniowy – dwa dni w tygodniu w godz. 16.00- 19.00

Nauka trwa od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Ilość godzin lekcyjnych: 400 (I rok: 200 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.