Prace dyplomowe naszych uczniów

Klaudia Maliborska

Joanna Grzywacz

Jagoda Berbeć

Patrycja Bembel

Wiktoria Lisowska

Monika Świergot

Paulina Szpon