Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania powstało w 2015 roku poprzez wyodrębnienie z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania – Policealnego Studium Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego, w osobną strukturę, systemu zaocznego.

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015.

Szkoła zaoczna jest szkołą autorską i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w systemie zaocznym trwa 1 rok lub 2 lata (dwa poziomy nauki) i odbywa się w weekendy lub popołudniami raz lub dwa razy w tygodniu. Słuchacz wybiera tryb weekendowy lub popołudniowy.

Po zaliczeniu pierwszego roku i nie kontynuowaniu dalszej nauki słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.

Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.