Prace dyplomowe naszych uczniów

Karolina Napieracz

Agnieszka Elbert

Michał Smolak

Emilia Lipa

Monika Kołodziejska

Anna Siek

Paweł Litwin

Agnieszka Adach

Anna Turkiewicz

Kamil Pawliszuk

Mateusz Nowak

Paulina Koziej