• uk

Kadra

REKRUTACJA 2023/2024

rekrutacja 23/24 artwyspa

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania

Informacje dotyczące rekrutacji:  tel. 791 500 146,  poczta@artwyspa.com.pl

Wnioski rekrutacyjne można wypełniać i składać osobiście w sekretariacie (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się) lub wypełnione wysyłać drogą mailową w postaci skanu na adres poczta@artwyspa.com.pl

Wniosek rekrutacyjny

Wypełnione wnioski rekrutacyjne należy wysyłać drogą mailową w postaci skanu na adres poczta@artwyspa.com.pl

Pozostałe wymagane dokumenty (należy złożyć po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły:

 • umowa o kształcenie do podpisania w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne do wglądu w dniu podpisania umowy,
 • dokument tożsamości do wglądu w dniu podpisania umowy,
 • 1 zdjęcie.

Rezerwacja miejsca następuje wyłącznie po opłaceniu wpisowego i podpisaniu „Umowy o kształcenie”.

Systemy do wyboru:

 • weekendowy – co drugi weekend
 • popołudniowy – dwa dni w tygodniu w godz. 16.00- 19.00
 • przedpołudniowy – dwa dni w tygodniu przed południem

 

 • Przyjmowanie wniosków  do Studium na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się  4. maja 2023 r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Limit miejsc ograniczony.
 • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
 • Do studium zaocznego nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 8-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Numer konta LSSiP
Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o.
ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin
BGŻ O./O. Lublin 87 2030 0045 1110 0000 0108 8140

WARSZTATY MALARSTWA I RYSUNKU EKSPERYMENTALNEGO

warsztaty malarstwa eksperymentalnego

Feryjne Warsztaty Malarstwa

warsztaty rysunku

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania zaprasza na:

Feryjne Warsztaty Malarstwa

Zapraszamy wszystkich którzy chcą zacząć swoją przygodę z malarstwem oraz tych, którzy brali już udział w naszych kursach i chcą dodatkowo poćwiczyć swój warsztat.

Okres ferii zimowych to świetny czas na rozwijanie swoich pasji, na które brakuje nam czasu w ciągu roku

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą twórczo spędzić ferie na Feryjne Warsztaty  Malarstwa.

W programie warsztatów:

 • malarski portret
 •  malarstwo martwej natury

Program warsztatów dostosowujemy do preferencji grupy i poszczególnych uczestników.
Każdy uczestnik pracuje indywidualnie, na swoim poziomie zaawansowania.

Spotykamy się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, żeby rozpocząć swoją przygodę z malowaniem.

Termin warsztatów:  II tydzień ferii – 23 stycznia – 27 stycznia 2023

Koszt warsztatów:
 300 zł
.

Feryjne Warsztaty Malarstwa to dużo nauki w krótkim czasie. To świetne rozwiązanie dla osób nie mających czasu w ciągu roku szkolnego.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

* Szkoła nasza ma ponad 30-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym. Historia kursów artystycznych – Lubelskich Warsztatów Artystycznych sięga lat 90-tych poprzedniego wieku

* Warsztaty prowadzą doświadczeni wykładowcy Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania, artyści po najlepszych uczelniach w kraju i za granicą, z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, którzy każdego potrafią nauczyć rysować lub malować.

* Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach plastycznych Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania.

Kto może zapisać się na warsztaty? Każdy, kto skończył 15 lat i ma ochotę rozwijać swoje pasje i zdolności.

W przypadku zapisu osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: poczta@artwyspa.com.pl

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod nr tel 609 095 575

Pobierz kartę zgłoszenia:
word-2010

ZAPRASZAMY

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
ul. Paganiniego 17
20-850 Lublin

WAKACYJNY KURS MALARSTWA

warsztaty malarskie lublin

Nie masz pomysłu na wakacje? Masz pasje, które chcesz rozwijać?
 Zapraszamy na WAKACYJNY KURS MALARSTWA w LSSiP! 🙂

Wakacyjny Kurs Malarstwa to świetny pomysł na wakacje.

Zapraszamy zarówno tych, którzy brali udział w naszych kursach w poprzednich latach, jak i tych którzy właśnie chcą zacząć swoją przygodę z malarstwem.
Wakacyjny okres to świetny czas na rozwijanie swoich pasji, na które brakuje nam czasu w ciągu roku 🙂
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą twórczo spędzić wakacje.

Kurs skierowany jest do miłośników świata kolorów, zainteresowanych nauką malarstwa. Wprowadzaw zasady organizacji płaszczyzny malarskiej, posługiwania się kolorem. Szeroka plama, linia malarska, krótkie pociągnięcie pędzlem – wszystkie razem, ale także każde z osobna mogą zbudować kompozycję malarską. Jak z koloru i kształtu zbudować obraz? Tego nauczysz się na naszym kursie.

Termin kursu: 17 lipca – 21 lipca 2023

Spotykamy się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, żeby doskonalić swoje umiejętności malarskie lub rozpocząć przygodę z malarstwem 🙂

Dlaczego my:

 • Szkoła nasza ma ponad 25-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym. Historia kursów artystycznych Lubelskich Warsztatów Artystycznych sięga lat 80 poprzedniego wieku 🙂
 • Kurs prowadzi wykładowca malarstwa w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania,  mgr sztuki  Michał Klasiński  – artysta plastyk z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, który każdego nauczy malować.
 • Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonej pracowni plastycznej Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania. W planach warsztatów są też zajęcia malarskie w plenerze – w szkolnym ogrodzie 🙂

Koszt kursu: 300 zł

Kto może zapisać się na kurs malarstwa? Każdy, kto skończył 15 lat i ma ochotę rozwijać swoje pasje i zdolności lub sprawdzić, czy je ma 😉Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: poczta@artwyspa.com.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Więcej informacji tel. 791 500 146

O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY 🙂
Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania, ul. Paganiniego 17,  20-850 Lublin

www.artwyspa.com.pl

WAKACYJNY KURS RYSUNKU

Zapraszamy na

WAKACYJNY KURS RYSUNKU! 😊

W WAKACYJNYM KURSIE RYSUNKU mogą uczestniczyć, zarówno Ci, którzy brali udział w naszych kursach w poprzednich latach, jak i Ci którzy właśnie chcą zacząć swoją przygodę z rysunkiem.

Wakacyjny okres to świetny czas na rozwijanie i doskonalenie swoich pasji, na które brakuje nam czasu w ciągu roku 🙂

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą twórczo spędzić wakacje na WAKACYJNY KURS RYSUNKU.

W programie:
– martwa natura
– perspektywa
– portret
– anatomia głowy

techniki:
– sepia
– węgiel
– ołówek
– pastele

Możliwe jest jednocześnie dostosowanie programu kursu do preferencji grupy i poszczególnych uczestników.
Każdy uczestnik pracuje indywidualnie, na swoim poziomie zaawansowania.

Terminy warsztatów:

 • Tydzień I: 3 lipca – 7 lipca 2023
 • Tydzień II: 10 lipca – 14 lipca 2023

Spotykamy się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, żeby doskonalić swoje umiejętności rysunkowe lub rozpocząć przygodę z rysowaniem. 🙂

Szkoła nasza ma ponad 25-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym. Historia kursów artystycznych Lubelskich Warsztatów Artystycznych sięga lat 80 poprzedniego wieku. 🙂

WAKACYJNY KURS RYSUNKU prowadzi doświadczony wykładowca rysunku Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania, dr sztuki Mykola Sobolivskyi artysta plastyk z wieloletnim i bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonej pracowni plastycznej Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania. W planach warsztatów są też zajęcia rysunkowe w szkolnym ogrodzie. 🙂

Koszt warsztatów:

 • Wariant 1. tygodniowy: 300 zł
 • Wariant 2. tygodniowy: 550 zł (oszczędność 50 zł)

W każdym tygodniu realizujemy inne tematy.

Kto może zapisać się na kurs rysunku? Każdy, kto skończył 15 lat i ma ochotę rozwijać swoje pasje i zdolności lub sprawdzić, czy je ma. 😉

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: poczta@artwyspa.com.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Więcej informacji tel. 791 500 146

O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY 🙂

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania
ul. Paganiniego 17
20-850 Lublin
www.artwyspa.com.pl

Kurs przygotowawczy z rysunku na Architekturę

atchitektura

Galeria prac dyplomowych

Zdalne nauczanie

aranżacja

Zasady organizacji zdalnego nauczania
w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
w okresie zawieszenia zajęć w szkole na czas 12.03.2020-10.04.2020

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
 2. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami jest poczta e-mail.
  Każdy nauczyciel dodatkowo ustala z daną grupą dostępne dla wszystkich uczniów z danej grupy kanały kontaktu: grupa na Facebooku, Messenger, platformy do zdalnej komunikacji z grupą umożliwiające wspólną zdalną pracę w tym samym czasie za pomocą między innymi wideokonferencji np. Microsoft Teams, Zoom, Skype itp.
 3. Uczniowie i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty codziennie. Sprawdzanie wiadomości w weekendy pozostaje na zasadzie dobrowolności.
 4. Nauczyciele realizują swoje zadania poprzez przesyłanie swoich materiałów oraz łączenie się z grupą online za pomocą ustalonych kanałów komunikacji, w dniach i godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć.
 5. Podczas pierwszego zdalnego kontaktu każdy nauczyciel ustala z grupą szczegółowe zasady współpracy, m. in. sposób i terminy rozliczania realizowanych prac i zadań oraz zasady ich oceniania.
 6. W trakcie zajęć na odległość nauczyciele przesyłają uczniom:
  1. informacje o zakresie materiału do zrealizowania,
  2. opracowane przez siebie, autorskie materiały, instrukcje w postaci plików tekstowych, tutoriali do nauki programów, filmów wideo do poszczególnych treści programowych itp,
  3. linki do opracowań, filmów, tutoriali i innych materiałów dostępnych w sieci,
  4. zadania do samodzielnej realizacji z opisem instrukcji, wskazówek do ich wykonania oraz z podaniem informacji o terminie ich wykonania,
  5. korekty, uwagi i omówienia do wysłanych przez uczniów prac/zadań/projektów, na poszczególnych, ustalonych przez nauczyciela etapach pracy,
  6. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
 7. Uczniowie pracują według podanych wskazówek, w razie trudności kontaktują się z nauczycielem wykorzystując ustalone formy komunikacji.
 8. Uczniowie przesyłają kolejne etapy pracy/projektu do korekty nauczycielowi, według zasad i terminów ustalonych przez nauczyciela.
 9. Wykonane prace/projekty mogą podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację
  o prawidłowo wykonanej pracy lub przesyła informację o konieczności dokonania korekty.
 10. Uczeń ma możliwość wykonywania zadanych przez nauczyciela prac w dowolnym momencie dnia, dogodnym dla siebie i przesłania ich nauczycielowi zgodnie z wyznaczonym terminem, oprócz zadań, które nauczyciel określił, jako wykonywane wspólnie w czasie zajęć online.
 11. Nauczyciele ewidencjonują uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu.

Wiele ciekawych specjalności

Dzień Otwarty

rekrutacja 23/24 artwyspa

LUBELSKA SZKOŁA SZTUKI I PROJEKTOWANIArekrutacja 23/24 artwyspa
zaprasza na:

DZIEŃ OTWARTY

sobota, 6 maja 2023 r.
10.00-15.00

 

Jeśli interesujesz się szeroko rozumianą sztuką, projektowaniem, wnętrzami, fotografią, filmem, charakteryzacją, wizażem, jesteś osobą kreatywną, pełną pasji tworzenia, zapraszamy do naszej szkoły na Dzień Otwarty.
Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie 🙂
W ramach Dnia Otwartego będzie można:
– zobaczyć jak wyglądają zajęcia w szkole na poszczególnych specjalnościach
– wykonać pierwsze kroki w sztuce charakteryzacji
– zobaczyć pracę grafików w pracowni projektowej
– dowiedzieć się jak wygląda praca projektanta wnętrz
– zobaczyć jak wygląda praca w studio fotograficznym
– zobaczyć jak wygląda praca przy realizacji filmów
– spróbować swoich sił przy sztaludze malarskiej
– porozmawiać z wykładowcami o specyfice pracy na danej specjalności
Ponadto będzie można obejrzeć wystawę prac dyplomowych z poszczególnych specjalności oraz zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły, przede wszystkim będzie można zobaczyć:
– studio fotograficzne
– ciemnię fotograficzną
– pracownię grafiki projektowej MAC
– pracownię grafiki projektowej
– pracownię edycji obrazu
– pracownię montażu filmowego
– pracownię projektowania i wizualizacji wnętrz
– pracownię rysunku i malarstwa
W godz. 15.30-16.30 – pasjonatów filmu zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie 🙂 specjalny pokaz filmów dyplomowych Słuchaczy specjalności realizacja obrazu filmowego 🙂
ZAPRASZAMY
Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – PSP
im. St. Wyspiańskiego
ul. Paganiniego 17, Lublin

Ostatnie wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023

nabor1617

Promocja przy rekrutacji do studium

fb youtube