facebook

Opłaty – 2019/2020

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3150 zł

Przy płatnościach za semestr: 1600 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 330 zł

Czesne za II rok: 2650 zł

Przy płatnościach za semestr: 1350 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 280 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w specjalistycznych pracowniach artystycznych,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

 

Specjalność: TECHNIKI MALARSKIESystem: zaoczny (weekendowy) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.
Po zaliczeniu pierwszego roku słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.
Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.
Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Specyfika specjalności Techniki Malarskie i Pozłotnicze

Program

Autorski program nauczania opiera się na trzech zasadniczych działach: rysunek, malarstwo i pozłotnictwo.

W ramach tych działów poznajemy teoretycznie i praktycznie podstawowe techniki plastyczne w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Poszczególne zagadnienia plastyczne i tematy dobierane są wspólnie ze słuchaczami.

Na zajęciach zdobywamy umiejętności warsztatowe i wiedzę fachową z zakresu kompozycji, koloru, narzędzi, farb, mediów oraz podobrazi. Podczas zajęć rozwijamy własna kreację twórczą poprzez ćwiczenia, rozmowy i indywidualne korekty. Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

W ramach specjalności słuchacze studium otrzymują

fachową wiedzę i zdobywają umiejętności na temat technik:

– rysunkowych: ołówek, kredka , sangwina, węgiel,

– malarskich: pastel, akwarela, gwasz, akryl, olej

– malarstwa tablicowego

– pozłotnictwa

– złocenia na mikstion i pulment.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów