facebook

Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne roczne: 3150 zł

Przy płatnościach za semestr: 1600 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 330 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

  • zajęcia według programu,
  • dofinansowane plenery zagraniczne,
  • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
  • dyplom ukończenia Studium

pobierz podanie

 

Specjalność: TECHNIKI MALARSKIE

System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Ilość godzin: 250

Specyfika specjalności Techniki Malarskie i Pozłotnicze

Program

Autorski program nauczania opiera się na trzech zasadniczych działach: rysunek, malarstwo i pozłotnictwo.

W ramach tych działów poznajemy teoretycznie i praktycznie podstawowe techniki plastyczne w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Poszczególne zagadnienia plastyczne i tematy dobierane są wspólnie ze słuchaczami.

Na zajęciach zdobywamy umiejętności warsztatowe i wiedzę fachową z zakresu kompozycji, koloru, narzędzi, farb, mediów oraz podobrazi. Podczas zajęć rozwijamy własna kreację twórczą poprzez ćwiczenia, rozmowy i indywidualne korekty. Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

W ramach specjalności słuchacze studium otrzymują

fachową wiedzę i zdobywają umiejętności na temat technik:

– rysunkowych: ołówek, kredka , sangwina, węgiel,

– malarskich: pastel, akwarela, gwasz, akryl, olej

– malarstwa tablicowego

– pozłotnictwa

– złocenia na mikstion i pulment.

Dlaczego warto się u nas uczyć

  • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie
  • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
  • małe grupy
  • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
  • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów