facebook

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚĆ ZAWIESZONA

ZAPRASZAMY NA INNE SPECJALNOŚCI

 

pobierz podanie

 

Specjalność: TECHNIKI MALARSKIE I POZŁOTNICZE

System: zaoczny weekendowy lub popołudniowy (do wyboru). Nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Ilość godzin lekcyjnych: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.

Specyfika specjalności Techniki Malarskie i Pozłotnicze

Program

Autorski program nauczania opiera się na trzech zasadniczych działach: rysunek, malarstwo i pozłotnictwo.

W ramach tych działów poznajemy teoretycznie i praktycznie podstawowe techniki plastyczne w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Poszczególne zagadnienia plastyczne i tematy dobierane są wspólnie ze słuchaczami.

Na zajęciach zdobywamy umiejętności warsztatowe i wiedzę fachową z zakresu kompozycji, koloru, narzędzi, farb, mediów oraz podobrazi. Podczas zajęć rozwijamy własna kreację twórczą poprzez ćwiczenia, rozmowy i indywidualne korekty. Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

W ramach specjalności słuchacze studium otrzymują

fachową wiedzę i zdobywają umiejętności na temat technik:

– rysunkowych: ołówek, kredka , sangwina, węgiel,

– malarskich: pastel, akwarela, gwasz, akryl, olej

– malarstwa tablicowego

– pozłotnictwa

– złocenia na mikstion i pulment.

Dlaczego warto się u nas uczyć

  • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie
  • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
  • małe grupy
  • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
  • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów