Jedyna artystyczna szkoła filmowa w regionie

Opłaty – 2020/2021

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3300 zł

Przy płatnościach za semestr: 1700 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 350 zł

Czesne za II rok: 2900 zł

Przy płatnościach za semestr: 1500 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 310 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowniach specjalistycznych: atelier filmowym oraz pracowni montażu filmowego wyposażonej w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

facebook
Specjalność: REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

System: zaoczny weekendowy lub popołudniowy (do wyboru). Nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.
Po zaliczeniu pierwszego roku słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.
Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.
Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

 

Specyfika specjalności Realizacja obrazu filmowego

Realizacja obrazu filmowego to kierunek, który powstał z myślą o tych, którzy interesują się filmowaniem i chcą dalej rozwijać swoją pasję.

Nauka na specjalności Realizacja obrazu filmowego ma na celu wykształcenie i przygotowanie słuchacza do prowadzenia samodzielnej działalności filmowej, podjęcia pracy przy szeroko rozumianych produkcjach filmowych, czy zdania egzaminów do wyższych uczelni filmowych.

Kształcenie w ramach specjalności Realizacja obrazu filmowego obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu filmowania oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego obrazu filmowego. Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego posługiwania się językiem filmowym. Podczas zajęć słuchacze zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do tworzenia utworu filmowego, oraz stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego.

Program

Zajęcia te przeprowadzane są w sposób praktyczny w małych grupach, dotyczą techniki i sztuki operatorskiej, montażu i przetwarzania obrazu, efektów filmowych, historii filmu, podstaw fotografii, czy pracy z edycji koloru. Będziemy uczyć się rejestracji dźwięku w połączeniu z obrazem, w pełni poznawać sprzęt do filmowania, pisać scenariusz czy przygotować kosztorys małej produkcji. U nas nauczysz się między innymi jak nakręcić spot reklamowy, film promocyjny, klip, teledysk, dokumentację filmową eventu, czy film artystyczny. Zapraszamy wszystkich pasjonatów filmu, zarówno tych, którzy już filmują aparatami czy kamerami cyfrowymi, ale także tych, którzy chcieliby wykorzystać możliwości swoich aparatów w zakresie filmowania i nauczyć się tworzyć utwór filmowy.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • dużo praktyki!
 • realizacje plenerowe poza terenem szkoły
 • indywidualne podejście do słuchacza,umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie – Mac i PC, pełny pakiet oprogramowania Adobe (w tym Premiere i After Effects)
 • kadra specjalistów, która dzieli się swoim doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji
 • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku realizacja obrazu filmowego nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie oraz podstawowa umiejętność pracy na komputerze.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Realizacja obrazu filmowego w naszej szkole sprawnie posługuje się językiem filmowym, jest zdolny podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia utworów filmowych. Może założyć własną działalność filmową bądź podjąć pracę przy szeroko rozumianych produkcjach filmowych. Jest także przygotowany do podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach filmowych.