Jedyna artystyczna szkoła projektowania ubioru w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: PROJEKTOWANIE UBIORU

System: zaoczny (weekendowy) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.
Po zaliczeniu pierwszego roku słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.
Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.
Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

 

Specyfika specjalności Projektowanie Ubioru

Opłaty – 2019/2020

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3150 zł

Przy płatnościach za semestr: 1600 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 330 zł

Czesne za II rok: 2650 zł

Przy płatnościach za semestr: 1350 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 280 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w  specjalistycznych pracowniach: projektowania oraz konstrukcji modelowania i szycia,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Celem kształcenia na kierunku Projektowania Ubioru jest zaopatrzenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zaistnienia na rynku odzieżowym. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego opracowywania oraz realizacji własnych projektów odzieży.

Program

 • historia mody i stylu
 • materiałoznawstwo
 • rysunek żurnalowy
 • fotografia żurnalowa
 • podstawy kroju / konstrukcja i modelowanie
 • projektowanie ubioru
 • stylizacja
 • technologia krawiecka
 • projektowanie nakryć głowy
 • projektowanie toreb
 • funkcjonowanie na zawodowym rynku mody

Wiedza teoretyczna zdobywana przez słuchaczy poparta jest o praktyczne ćwiczenia. Zadania warsztatowe mają na celu rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej oraz zrozumienie zasad konstruowania ubioru. Słuchacze poznają sposoby twórczych poszukiwań i przetwarzania ich w możliwy do realizacji projekt. Na zajęciach z Projektowania Ubioru słuchacze mają możliwość w sposób aktywny zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności. Oprócz pracy projektowej mają możliwość doskonalenia umiejętności rysunkowych, szczególnie rysunku żurnalowego.
Na zakończenie każdego semestru słuchacze przygotowują wybrane projekty oraz wykonują dokumentację fotograficzną. Całość zadań ujęta jest w jednym lub kilku portfolio. Uczestnicy zajęć dowiadują się jak prezentować swoje prace by były atrakcyjne dla odbiorcy. Na zakończenie  drugiego etapu nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwenci potrafią organizować swój warsztat pracy. Znają podstawowe pojęcia oraz technologie związane z projektowaniem odzieży. Potrafią zaprojektować i wykonać spójną stylistycznie kolekcję ubioru. Znają zasady budowania sylwetki i wpływania na jej proporcje. Potrafią zaprezentować swoje prace. Znają tajniki autoprezentacji.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • promocja słuchaczy podczas organizowanych przez szkołę wydarzeń tj. targi mody, pokazy
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Nasi absolwenci mogą pracować w charakterze stylistów lub projektantów odzieży. Mogą założyć własną działalność gospodarczą oraz wykonywać projekty na indywidualne zamówienie.