Jedyna artystyczna szkoła projektowania ubioru w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: PROJEKTOWANIE UBIORU

Systemy do wyboru:

 • zaoczny weekendowy,
 • zaoczny – dwa dni w tygodniu po południu,
 • zaoczny – dwa dni w tygodniu przed południem.

Ilość godzin lekcyjnych: 400 (I rok: 200 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.

 

Specyfika specjalności Projektowanie Ubioru

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚĆ ZAWIESZONA

ZAPRASZAMY NA INNE SPECJALNOŚCI

 

pobierz podanie

Celem kształcenia na kierunku Projektowania Ubioru jest zaopatrzenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy projektanta mody/kostiumografa .

Nauka daje szansę na zaistnienie w szeroko pojętym świecie mody – od tworzenia własnych projektów, przez pracę w firmach odzieżowych, do realizacji kostiumów teatralnych i filmowych.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Program

Znaczną część przedmiotów na kierunku stanowią zajęcia warsztatowe. Teoria stanowi niezbędne tło, uzupełnienie wiedzy oraz inspirację do zadań praktycznych. Słuchacze uczą się projektowania zarówno mody o charakterze użytkowym, jak i artystycznym. Uczą się pracy z inspiracjami, zasad kompozycji w designie, zasad tworzenia kolekcji mody, tworzenia rysunku projektowego i żurnalowego (odręcznie i komputerowo), specyfiki pracy z kostiumem teatralnym i filmowym, doboru i tworzenia akcesoriów. Ponadto rozwijają myślenie kreatywne i myślenie projektowe, umiejętności plastyczne oraz wiedzę z zakresu konstrukcji ubioru, historii sztuki i historii mody. Dużą wagę w Szkole przykładamy do idei mody zrównoważonej.

Na zakończenie  drugiego etapu nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Zagadnienia realizowane w ramach kierunku to przede wszystkim:

 • historia mody i stylu
 • podstawy projektowania
 • materiałoznawstwo
 • rysunek żurnalowy
 • podstawy kroju / konstrukcja i modelowanie
 • projektowanie artystyczne
 • projektowanie no-waste
 • stylizacja
 • technologia krawiecka
 • projektowanie akcesoriów
 • funkcjonowanie na zawodowym rynku mody
 • historia sztuki
 • rysunek odręczny

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwenci potrafią organizować swój warsztat pracy. Znają podstawowe pojęcia oraz technologie związane z projektowaniem ubioru. Potrafią zaprojektować i wykonać spójną stylistycznie kolekcję ubioru. Znają zasady budowania sylwetki i wpływania na jej proporcje. Potrafią zaprezentować swoje prace.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • wysoki poziom kształcenia
 • przekazywanie wszechstronnej wiedzy
 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • promocja słuchaczy podczas organizowanych przez szkołę wydarzeń tj. targi mody, pokazy
 • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku projektowanie ubioru nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w projektowaniu ubioru – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie, podstawowe zdolności manualne i podstawowa umiejętność szycia.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Nasi absolwenci mogą pracować w charakterze stylistów lub projektantów odzieży. Mogą założyć własną działalność gospodarczą oraz wykonywać projekty na indywidualne zamówienie.