facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

System: zaoczny (weekendowy) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.
Po zaliczeniu pierwszego roku słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.
Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.
Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

 

Specyfika specjalności Projektowanie Graficzne

Opłaty – 2019/2020

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3150 zł

Przy płatnościach za semestr: 1600 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 330 zł

Czesne za II rok: 2650 zł

Przy płatnościach za semestr: 1350 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 280 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowniach graficznych wyposażonych w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Nauka na specjalności Projektowanie graficzne ma na celu wykształcenie Twórcy-Projektanta i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności lub podjęcia pracy w dziedzinie projektowania graficznego.
Kształcenie w ramach specjalności Projektowanie graficzne obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych w postaci syntetycznego myślenia o formie graficznej oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego projektowania graficznego. Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego myślenia oraz działania w obrębie grafiki projektowej.

Program

 • grafika rastrowa (Photoshop)
 • grafika wektorowa (Illustrator)
 • Grafika edytorska i wydawnicza (In Design)
 • Typografia
 • DTP
 • digital painting
 • podstawy projektowania i kompozycja plastyczna
 • prawo autorskie
 • ABC marketingu i przedsiębiorczości

Zajęcia odbywają się w oparciu o systemy operacyjne Windows/MAC. Pracownie grafiki wyposażone są w stanowiska z pełnym pakietem Adobe.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie technologii graficznych. Potrafi biegle posługiwać się programami graficznymi i umie wykorzystywać je w sposób kreatywny do realizacji własnych projektów. Absolwent posiada umiejętność kreatywnego myślenia, potrafi świadomie wykorzystywać środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego. Stosuje w pracy projektowej tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie. Posiada umiejętność profesjonalnej edycji cyfrowej i przygotowania projektów do druku. Absolwent posiada wiedzę również z zakresu rynku marketingowego i prawa autorskiego.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Projektowanie graficzne w naszej szkole będzie mógł podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia grafiki użytkowej, jak również będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, pracowniach projektowych, wydawnictwach, drukarniach (prepress).