facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Ilość godzin: 250

 

Specyfika specjalności Projektowanie Graficzne

Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne roczne: 3350 zł

Przy płatnościach za semestr: 1700 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowniach graficznych wyposażonych w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • dyplom ukończenia Studium po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Nauka na specjalności Projektowanie graficzne ma na celu wykształcenie Twórcy-Projektanta i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności lub podjęcia pracy w dziedzinie projektowania graficznego.
Kształcenie w ramach specjalności Projektowanie graficzne obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych w postaci syntetycznego myślenia o formie graficznej oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego projektowania graficznego. Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego myślenia oraz działania w obrębie grafiki projektowej.

Program

 • grafika rastrowa (Photoshop)
 • grafika wektorowa (Illustrator)
 • Grafika edytorska i wydawnicza (In Design)
 • Typografia
 • DTP
 • animacja
 • podstawy projektowania i kompozycja plastyczna
 • prawo autorskie
 • ABC marketingu i przedsiębiorczości

Zajęcia odbywają się w oparciu o systemy operacyjne Windows/MAC. Pracownia grafiki wyposażona jest w stanowiska z pełnym pakietem Adobe Master Collection w wersji na komputery iMac.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie technologii graficznych. Potrafi biegle posługiwać się programami graficznymi i umie wykorzystywać je w sposób kreatywny do realizacji własnych projektów. Absolwent posiada umiejętność kreatywnego myślenia, potrafi świadomie wykorzystywać środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego. Stosuje w pracy projektowej tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie. Posiada umiejętność profesjonalnej edycji cyfrowej i przygotowania projektów do druku. Absolwent posiada wiedzę również z zakresu rynku marketingowego i prawa autorskiego.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Projektowanie graficzne w naszej szkole będzie mógł podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia grafiki użytkowej, jak również będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, pracowniach projektowych, wydawnictwach, drukarniach (prepress).