Jedyna w regionie lubelskim szkoła fotografii z długoletnią tradycją edukacyjną

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

System: zaoczny weekendowy lub popołudniowy (do wyboru). Nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.

Specyfika

Opłaty – 2021/2022

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3400 zł

Przy płatnościach za semestr: 1750 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 360 zł

Czesne za II rok: 3100 zł

Przy płatnościach za semestr: 1600 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 330 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w doskonale wyposażonym atelier fotograficznym oraz pracowni cyfrowej edycji zdjęć,
 • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Podstawowym celem nauki na specjalności fotografia artystyczna jest świadome i umiejętne posługiwanie się obrazem fotograficznym, niezbędnym do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Słuchacz w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego oraz poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Program

W ramach edukacji na specjalności fotografia artystyczna, słuchacz zyskuje obszerną wiedzę z obszaru zagadnień technicznych, z historii fotografii oraz bogate doświadczenie praktyczne. W zadaniach realizowanych w pracowni rozpatrywane są problemy dotyczące konstrukcji i znaczenia obrazu fotograficznego oraz wszelakie aspekty artystyczne projektu fotograficznego. Program specjalności obejmuje:

1. Pracownię praktyki fotograficznej:
podstawy techniczne fotografii, kompozycja obrazu fotograficznego, światło w fotografii, zaawansowana obsługa aparatu cyfrowego;
ćwiczenia techniczne w atelier (portret, przedmiot, model), podstawy fotografii analogowej w tym ciemniowej, fotografia użytkowa i ślubna; studyjna fotografia reklamowa, fotografia fashion- tworzenie atrakcyjnych wizualnie obrazów komercyjnych w tym praca z modelką/modelem; plenery zadaniowe; fotografia autorska; fotografia kreacyjna;
funkcjonowanie na zawodowym obszarze rynku (Jak zaistnieć na rynku? Pola eksploatacji fotografii).

2. Pracownię fotoreportażu:
historia fotoreportażu; ćwiczenia w tworzeniu portretu społecznego, środowiskowego: estetyka i środki budowania obrazu reportażowego, fotoreportaż a zdjęcie reporterskie, prowadzenie narracji w reportażu, wybór zdjęć i kolejność publikacji; fotografia dokumentalna; fotografia prasowa; fotografia okolicznościowa; elementy prawa prasowego; etyka fotografa

3. Laboratorium edycji obrazu:
cyfrowa edycja zdjęć: przegląd, opisywanie, tagowanie zdjęć w Adobe Bridże; praca z plikiem Raw w Camera Adobe Raw, praca ze zdjęciem w Photoshop; przygotowanie materiału do druku

4. Teorię fotografii:
wykłady, otwarte spotkania, cykliczne spotkania z doświadczonymi praktykami fotografii; wybrane zagadnienia z historii fotografii; jak czytamy obraz fotograficzny; podstawy kompozycji obrazu fotograficznego i estetyka; wprowadzenie do technik alternatywnych (szlachetnych)

Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową. Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w specjalności fotografia artystyczna, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent zna poszczególne rodzaje fotografii. Zna budowę aparatu fotograficznego. Zna najnowsze narzędzia do zapisu obrazu cyfrowego, potrafi określić możliwości współczesnych aparatów fotograficznych i optyki. Zna rodzaje źródeł światła i ich zastosowanie. Dostrzega rolę fotografii artystycznej we współczesnym świecie. Słuchacz potrafi w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu fotografii i budowy obrazu fotograficznego, potrafi zaplanować projekt fotograficzny od koncepcji do realizacji zadania fotograficznego. Stosuje w praktyce wiedzę z zakresu współczesnych możliwości przetwarzania obrazu fotograficznego. Posługuje się najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii w pracy fotograficznej. Swoją twórczość potrafi odnieść do dorobku wybitnych fotografów, korzystając z ich doświadczeń i inspirując się ich pracami.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • jedynie w regionie studium artystyczne kształcące w specjalności fotografia
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku fotografia artystyczna nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie oraz podstawowa umiejętność pracy na komputerze. Nie jest też  konieczne posiadanie własnego aparatu fotograficznego.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Wśród absolwentów kierunku są zarówno osoby, które kontynuują edukację na uczelniach artystycznych, oraz takie, które znajdują zatrudnienie w obszarze usług fotograficznych, a także takie, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą – dyplom Szkoły ułatwia otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności fotografia jest przygotowany do realizacji różnego rodzaju materiałów z zakresu fotografii artystycznej, jak i dokumentalnej. Posiada wiedzę i umiejętności do pracy: w profesjonalnych studiach fotograficznych, na rynku prasowym, przy obsłudze fotograficznej pokazów mody, przy imprezach artystycznych, w firmach reklamowych. Może założyć również własną działalność fotograficzną i realizować różnego rodzaju zlecenia dla klientów indywidualnych i firm.