Jedyna szkoła artystyczna aranżacji wnętrz w Lublinie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: ARANŻACJA WNĘTRZ

System: zaoczny (weekendowy) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.
Po zaliczeniu pierwszego roku słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły.
Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.
Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Specyfika specjalności

Opłaty – 2019/2020

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3150 zł

Przy płatnościach za semestr: 1600 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 330 zł

Czesne za II rok: 2650 zł

Przy płatnościach za semestr: 1350 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 280 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowniach specjalistycznych oraz pracowni wyposażonej w pełen pakiet oprogramowania SketchUp i V-Ray,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Nauka  obejmuje wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu projektowania wnętrz i wykonywania elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

Program

Słuchacz opanowuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz. Poznaje etapy pracy nad projektem wnętrza. Zdobywa wiedzę z zakresu stylów i trendów we wnętrzach. Poznaje zasady ergonomii i zagadnienia związane ze stosowaniem koloru i światła we wnętrzu. Nabywa umiejętności w rozróżnianiu i definiowaniu podstawowych środków wyrazu artystycznego w kreowaniu wnętrza, poznaje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej). Poznaje materiały i technologie stosowane w aranżowaniu. Uczy się sprawnego posługiwania materiałami i narzędziami oraz tworzenia profesjonalnej dokumentacji swoich projektów na zajęciach prowadzonych w  pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie SketchUp  oraz  V-Ray które daje możliwość fotograficznego renderowania modeli dla potrzeb pełnej i profesjonalnej prezentacji projektów.

Na zakończenie drugiego poziomu nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności posiada umiejętność opracowania projektów wnętrzarskich i elementów wyposażenia wnętrz w programach SketchUp.  Twórczo wykorzystuje warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie. Zna trendy i style obowiązujące we współczesnych wnętrzach mieszkalnych i publicznych.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Nasi absolwenci mogą samodzielnie wykonywać zawód  projektanta wnętrz lub pracować w zespołach i pracowniach zajmujących się kompleksowym projektowaniem wnętrz.  Praca projektanta wnętrz cieszy się niesłabnącym powodzeniem na wciąż atrakcyjnym rynku usług wnętrzarskich i dekoratorskich.

Zapisz

Zapisz