Jedyna szkoła artystyczna aranżacji wnętrz w Lublinie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: ARANŻACJA WNĘTRZ

System: zaoczny weekendowy lub popołudniowy (do wyboru). Nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry), dwa poziomy nauki.

Ilość godzin: 440 (I rok: 240 + II rok: 200)

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Istnieje możliwość przerwania nauki po zaliczeniu pierwszego roku. Słuchacz otrzymuje wówczas wystawione przez LSSiP zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu z realizowanej specjalności.

Specyfika specjalności

Opłaty – 2021/2022

Wpisowe: 200 zł

Czesne za I rok: 3500 zł

Przy płatnościach za semestr: 1800zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 370 zł

Czesne za II rok: 3200 zł

Przy płatnościach za semestr: 1650 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne po 340 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

  • zajęcia według programu autorskiego,
  • naukę w pracowniach specjalistycznych oraz pracowni wyposażonej w pełen pakiet oprogramowania SketchUp i V-Ray,
  • zaświadczenie ukończenia zaawansowanego kursu po roku nauki lub dyplom ukończenia Studium po 2-letnim cyklu i po zdaniu egzaminu dyplomowego,
  • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji.

pobierz podanie

Nauka  obejmuje wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu projektowania wnętrz i wykonywania elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

Program

Słuchacz opanowuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz. Poznaje etapy pracy nad projektem wnętrza. Zdobywa wiedzę z zakresu stylów i trendów we wnętrzach. Poznaje zasady ergonomii i zagadnienia związane ze stosowaniem koloru i światła we wnętrzu. Nabywa umiejętności w rozróżnianiu i definiowaniu podstawowych środków wyrazu artystycznego w kreowaniu wnętrza, poznaje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej). Poznaje materiały i technologie stosowane w aranżowaniu. Uczy się sprawnego posługiwania materiałami i narzędziami oraz tworzenia profesjonalnej dokumentacji swoich projektów na zajęciach prowadzonych w  pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie SketchUp  oraz  V-Ray które daje możliwość fotograficznego renderowania modeli dla potrzeb pełnej i profesjonalnej prezentacji projektów.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Na zakończenie drugiego poziomu nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności posiada umiejętność opracowania projektów wnętrzarskich i elementów wyposażenia wnętrz w programach SketchUp.  Twórczo wykorzystuje warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie. Zna trendy i style obowiązujące we współczesnych wnętrzach mieszkalnych i publicznych.

Dlaczego warto się u nas uczyć

  • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie
  • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
  • małe grupy
  • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
  • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku aranżacja wnętrz nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w tej dziedzinie – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie i podstawowa umiejętność pracy na komputerze.

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Nasi absolwenci mogą samodzielnie wykonywać zawód  projektanta wnętrz lub pracować w zespołach i pracowniach zajmujących się kompleksowym projektowaniem wnętrz.  Praca projektanta wnętrz cieszy się niesłabnącym powodzeniem na wciąż atrakcyjnym rynku usług wnętrzarskich i dekoratorskich.

Zapisz

Zapisz