facebook

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚĆ ZAWIESZONA

ZAPRASZAMY NA INNE SPECJALNOŚCI

W ramach każdej z prowadzonych w szkole dziennej specjalności  realizujemy 10 godzin tygodniowo zajęć rysunku i malarstwa.

 

Specjalność: TECHNIKI MALARSKIE
Specjalizacja: TRADYCYJNE TECHNIKI MALARSKIE I POZŁOTNICZE
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Techniki Malarskie i Pozłotnicze

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną.

Program

Autorski program nauczania opiera się na trzech zasadniczych działach: rysunek, malarstwo i pozłotnictwo.

W ramach tych działów poznajemy teoretycznie i praktycznie podstawowe techniki plastyczne w ujęciu tradycyjnym i współczesnym.

Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Poszczególne zagadnienia plastyczne i tematy dobierane są wspólnie ze słuchaczami.

Na zajęciach zdobywamy umiejętności warsztatowe i wiedzę fachową z zakresu kompozycji, koloru, narzędzi, farb, mediów oraz podobrazi. Podczas zajęć rozwijamy własna kreację twórczą poprzez ćwiczenia, rozmowy i indywidualne korekty.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

W ramach specjalności słuchacze studium otrzymują

fachową wiedzę i zdobywają umiejętności na temat technik:

– rysunkowych: ołówek, kredka , sangwina, węgiel,

– malarskich: pastel, akwarela, gwasz, akryl, olej

– malarstwa tablicowego

– pozłotnictwa

– złocenia na mikstion i pulment.

Dlaczego warto się u nas uczyć

  • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie
  • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
  • małe grupy
  • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
  • państwowy dyplom na zakończenie nauki
  • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów