Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania

Informacje dotyczące rekrutacji:  tel. 791 500 146,  poczta@artwyspa.com.pl

Wnioski rekrutacyjne można wypełniać i składać osobiście w sekretariacie (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się) lub wypełnione wysyłać drogą mailową w postaci skanu na adres poczta@artwyspa.com.pl

Wniosek rekrutacyjny

Wypełnione wnioski rekrutacyjne należy wysyłać drogą mailową w postaci skanu na adres poczta@artwyspa.com.pl

Pozostałe wymagane dokumenty (należy złożyć po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły:

 • umowa o kształcenie do podpisania w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne do wglądu w dniu podpisania umowy,
 • dokument tożsamości do wglądu w dniu podpisania umowy,
 • 1 zdjęcie.

Rezerwacja miejsca następuje wyłącznie po opłaceniu wpisowego i podpisaniu „Umowy o kształcenie”.

Systemy do wyboru:

 • weekendowy – co drugi weekend
 • popołudniowy – dwa dni w tygodniu w godz. 16.00- 19.00

 

 • Przyjmowanie wniosków  do Studium na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 23 marca 2024 r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Limit miejsc ograniczony.
 • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
 • Do studium nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 8-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Numer konta LSSiP
Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o.
ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin
BGŻ O./O. Lublin 87 2030 0045 1110 0000 0108 8140