Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne: 360 zł/m-c x 10 miesięcy

Rabaty przy wpłacie semestralnej i rocznej:
Semestr: 1750 zł, Rok: 3420 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu,
 • podstawowe narzędzia i materiały do pracy,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • dyplom ukończenia Studium
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON.

pobierz podanie

Specjalność: TECHNIKI SCENOGRAFICZNE NOWOŚĆ
Specjalizacja: STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU
Zawód: PLASTYK
System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Ilość godzin: 250

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania jest wpisane do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 780/86/2015.

Specyfika specjalności Stylizacja Kostiumu i Kreacja Wizerunku

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonania kostiumu scenicznego oraz kreacji wizerunku.

Program

 • Historia mody, stylu i kostiumu
 • Rysunek żurnalowy
 • Kreowanie wizerunku
 • Stylizacja kostiumu
 • Blok projektowy: projektowanie kostiumu
 • Konstrukcja i modelowanie ubioru
 • Warsztaty stylisty
 • Stylizacja fryzur
 • Fotografia modowa
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy

Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności potrafi wykonać pełną stylizację postaci z gotowych elementów kostiumu i dodatków. Zna kanony estetyki oraz ubiory charakterystyczne dla wszystkich epok historycznych i współczesnych. Zna najnowsze trendy w modzie. Zna zasady właściwego stroju oraz różne style w ubiorze. Potrafi określić proporcje sylwetki człowieka. Określa znaczenie koloru, fasonu, dodatków dla tworzenia wizerunku.

Absolwent potrafi stylizować postać, uwzględniając jej najważniejsze cechy charakteru, wykonywanego zawodu, wieku, dla potrzeb teatru, filmu, reklamy (w tym kampanii wyborczej, społecznej, edukacyjnej), dobiera kostium, uwzględniając korektę niedoskonałości proporcji sylwetki, konsekwentnie stosuje kolorystykę w stylizacji postaci.

Absolwent potrafi stworzyć projekt postaci na podstawie scenariusza oraz wykreować wizerunek dla prywatnych celów, akcentując osobowość postaci stosownie do konkretnej okoliczności, np. stylizacja ślubna. Tworzy stylizację w oparciu o historię ubioru, jak również o modę współczesną.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do występów scenicznych. Może wykonywać zawód stylisty, zostać osobistym doradcą wizerunku, a także pracować w branży reklamowej lub w świecie mody.