Opłaty

kierunek dofinansowany

Wpisowe: 200 zł

Czesne: 250 zł/m-c x 10 miesięcy

Rabaty przy wpłacie semestralnej i rocznej:
Semestr: 1200 zł, Rok: 2350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu,
 • podstawowe narzędzia i materiały do pracy,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • dyplom ukończenia Studium

pobierz podanie

Specjalność: TECHNIKI SCENOGRAFICZNE NOWOŚĆ
Specjalizacja: WIZAŻ I CHARAKTERYZACJA
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny i wieczorowy (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Wizaż i Charakteryzacja

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wizażu, charakteryzacji z makijażem oraz perukarstwa i fryzjerstwa.

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnie plastyczną.

Program

 • Historia mody i stylu
 • Rysunek żurnalowy
 • Podstawy kosmetologii
 • Makijaż – style i techniki
 • Makijaż teatralny, estradowy i filmowy
 • Makijaż epokowy
 • Efekty specjalne
 • Charakteryzacja epokowa
 • Stylizacja fryzur
 • Kreowanie wizerunku
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy
 • Pozostałe przedmioty: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent potrafi wykonać pełną charakteryzację. Zna rodzaje makijażu, fryzur i kanonów estetyki różnych epok historycznych i współczesnych. Potrafi wykonać makijaże typowe dla wybranych grup etnicznych (np.: makijaż gejszy, makijaż hinduski oraz wybrane teatralne charakteryzacje historyczne). Zna najnowsze trendy w makijażu. Wykorzystuje rolę kolorystyki w charakteryzacji i makijażu oraz we fryzurze i w zaroście. Potrafi wykonać pełną charakteryzację z fryzurą, również z użyciem peruk i elementów perukarskich, typu zarosty, tresy, rzęsy według projektu własnego lub zleconego do realizacji. Wykonuje makijaże historyczne i współczesne, dobiera i wykonuje makijaże estradowe, np. na pokaz mody, dobiera i wykonuje makijaż poprawiający niedoskonałości proporcji twarzy.

Potrafi stworzyć charakteryzacje na podstawie scenariusza oraz wykreować wizerunek makijażem, akcentując osobowość postaci w zależności od okoliczności, np. makijaż ślubny.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako wizażyści i charakteryzatorzy przy produkcjach filmowych i teatralnych, tworzyć makijaże artystyczne, charakteryzacje do reklam i teledysków jak i pracować podczas sesji zdjęciowych i pokazów mody.