Opłaty

kierunek dofinansowany

Wpisowe: 200 zł

Czesne: 250 zł/m-c x 10 miesięcy

Rabaty przy wpłacie semestralnej i rocznej:
Semestr: 1200 zł, Rok: 2350 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu,
 • podstawowe narzędzia i materiały do pracy,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • dyplom ukończenia Studium

pobierz podanie

Specjalność: TECHNIKI SCENOGRAFICZNE NOWOŚĆ
Specjalizacja: STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Stylizacja Kostiumu i Kreacja Wizerunku

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wykonania kostiumu scenicznego oraz kreacji wizerunku.

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnie plastyczną.

Program

 • Historia mody, stylu i kostiumu
 • Rysunek żurnalowy
 • Kreowanie wizerunku
 • Stylizacja kostiumu
 • Blok projektowy: projektowanie kostiumu
 • Konstrukcja i modelowanie ubioru
 • Makijaż – style i techniki
 • Warsztaty stylisty
 • Stylizacja fryzur
 • Fotografia modowa
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy

Nauka kończy się egzaminem dyplomowym – obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej specjalności.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności potrafi wykonać pełną stylizację postaci z gotowych elementów kostiumu i dodatków. Rozróżnia i charakteryzuje kanony estetyki oraz ubiory charakterystyczne dla wszystkich epok historycznych i współczesnych. Zna najnowsze trendy w modzie. Zna zasady właściwego stroju oraz różne style w ubiorze. Potrafi określić proporcje sylwetki człowieka. Określa znaczenie koloru, fasonu, dodatków dla tworzenia wizerunku.

Absolwent potrafi stylizować postać, uwzględniając jej najważniejsze cechy charakteru, pozycji społecznej, ekonomicznej, wykonywanego zawodu, wieku, dla potrzeb teatru, filmu, reklamy (w tym kampanii wyborczej, społecznej, edukacyjnej), dobiera kostium, uwzględniając korektę niedoskonałości proporcji sylwetki, konsekwentnie stosuje kolorystykę w stylizacji postaci.

Absolwent potrafi stworzyć projekt postaci na podstawie scenariusza oraz wykreować wizerunek dla prywatnych celów, akcentując osobowość postaci stosownie do konkretnej okoliczności, np. stylizacja ślubna. Tworzy stylizację w oparciu o historię ubioru, jak również o modę współczesną.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do występów scenicznych. Może wykonywać zawód stylisty, zostać osobistym doradcą wizerunku, a także pracować w branży reklamowej lub w świecie mody.