projektowanie ogrodów

architektka krajobrazu, posiada uprawnienia Certyfikowanego Inspektora Drzew oraz inspektora nadzoru prac w terenach zieleni, (przez kilkanaście lat była związana z pracownią Garden Concept Architekci Krajobrazu, obecnie współpracuje z Arbre Architektura Krajobrazu oraz prowadzi autorską pracownię architektury krajobrazu – BOTANIKA).

Współautorka i koordynatorka projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych, ogrodów prywatnych oraz zabytkowych założeń ogrodowych, w tym nagradzanych projektów konkursowych –  m.in. zagospodarowania Rynku Wodnego w Zamościu, Parku Polińskiego w Warszawie, zagospodarowania Błoni pod Zamkiem w Lublinie.

Absolwenta architektury krajobrazu oraz podyplomowych studiów pedagogicznych przygotowujących  do nauki przedmiotów zawodowych, ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. nt. drzew w mieście.

Zaangażowana w społeczną działalność na rzecz kultury przestrzeni, członkini zespołu doradczo-opiniującego ds. przyrody przy prezydencie miasta Lublin. Poza pracą zawodową – autorka licznych instalacji w przestrzeni publicznej (czasowe interwencje) oraz w środowisku naturalnym (landart). Współpracowała z: Warsztatami Kultury, Centrum Kultury w Lublinie, LTZSP, Narodowym Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, KUL (Design Miejski), Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym JP II w Paryżu.

Szczególnie zainteresowana działaniami na pograniczu sztuki i projektowania.