projektowanie ogrodów

Absolwentka architektury krajobrazu i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Projektantka i koordynatorka wielobranżowych projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych, zabytkowych założeń parkowych i ogrodów prywatnych.

Emilia Chęc
Współautorka prac nagradzanych w ogólnopolskich konkursach m.in. na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parku na Błoniach pod lubelskim zamkiem, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w Gdańsku, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego w Gdańsku.

Certyfikowany Inspektor Drzew, ukończone liczne kursy nt. drzew w mieście, certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu w ramach projektu Climate NBS Polska. Działalność szkoleniowa w Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym Jana Pawła II w Paryżu, udział w programie Archi-Przygody prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w projekcie Podwórzec – meble miejskie, eksponowanych przy ul. 1-maja oraz instalacji podczas Nocy Kultury w Lublinie [2016].

Współautorka publikacji naukowych:

  • Acta Botanica Cassubica, Koncepcja zagospodarowania Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo.
  • Technical Transactions, Studium historyczne ogrodów użytkowych w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie.