dyrektor

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia.

anna klimowicz-karwowska
Dyplom magisterski zrealizowany z zakresu socjologii kultury. Ukończone Menadżerskie Studia Podyplomowe w zakresie „Nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Specjalista ds. public relations.
Obszary zainteresowań: mikro i makro procesy społeczne, kultura organizacyjna przedsiębiorstw, efektywność zarządzania, zarządzanie marką, komunikacja interpersonalna.
W latach 2010-2014 wicedyrektor Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Lublinie. Od roku 2015 dyrektor Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania.