Author Archives: FSI

Zdalne nauczanie

aranżacja

Zasady organizacji zdalnego nauczania
w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania – PSP im. St. Wyspiańskiego
w okresie zawieszenia zajęć w szkole na czas 12.03.2020-10.04.2020

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
 2. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami jest poczta e-mail.
  Każdy nauczyciel dodatkowo ustala z daną grupą dostępne dla wszystkich uczniów z danej grupy kanały kontaktu: grupa na Facebooku, Messenger, platformy do zdalnej komunikacji z grupą umożliwiające wspólną zdalną pracę w tym samym czasie za pomocą między innymi wideokonferencji np. Microsoft Teams, Zoom, Skype itp.
 3. Uczniowie i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty codziennie. Sprawdzanie wiadomości w weekendy pozostaje na zasadzie dobrowolności.
 4. Nauczyciele realizują swoje zadania poprzez przesyłanie swoich materiałów oraz łączenie się z grupą online za pomocą ustalonych kanałów komunikacji, w dniach i godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć.
 5. Podczas pierwszego zdalnego kontaktu każdy nauczyciel ustala z grupą szczegółowe zasady współpracy, m. in. sposób i terminy rozliczania realizowanych prac i zadań oraz zasady ich oceniania.
 6. W trakcie zajęć na odległość nauczyciele przesyłają uczniom:
  1. informacje o zakresie materiału do zrealizowania,
  2. opracowane przez siebie, autorskie materiały, instrukcje w postaci plików tekstowych, tutoriali do nauki programów, filmów wideo do poszczególnych treści programowych itp,
  3. linki do opracowań, filmów, tutoriali i innych materiałów dostępnych w sieci,
  4. zadania do samodzielnej realizacji z opisem instrukcji, wskazówek do ich wykonania oraz z podaniem informacji o terminie ich wykonania,
  5. korekty, uwagi i omówienia do wysłanych przez uczniów prac/zadań/projektów, na poszczególnych, ustalonych przez nauczyciela etapach pracy,
  6. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
 7. Uczniowie pracują według podanych wskazówek, w razie trudności kontaktują się z nauczycielem wykorzystując ustalone formy komunikacji.
 8. Uczniowie przesyłają kolejne etapy pracy/projektu do korekty nauczycielowi, według zasad i terminów ustalonych przez nauczyciela.
 9. Wykonane prace/projekty mogą podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację
  o prawidłowo wykonanej pracy lub przesyła informację o konieczności dokonania korekty.
 10. Uczeń ma możliwość wykonywania zadanych przez nauczyciela prac w dowolnym momencie dnia, dogodnym dla siebie i przesłania ich nauczycielowi zgodnie z wyznaczonym terminem, oprócz zadań, które nauczyciel określił, jako wykonywane wspólnie w czasie zajęć online.
 11. Nauczyciele ewidencjonują uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu.

KURS MALARSTWA

kurs malarstwa

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania zaprasza na:

KURS MALARSTWA

Galeria malarstwa

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do egzaminu na Akademie Sztuk Pięknych i Wydziały Artystyczne na innych uczelniach oraz dla wszystkich zainteresowanych, pragnących malować hobbystycznie.

Skierowany jest do osób zainteresowanych nauką technik malarskich. Wprowadza w zasady organizacji płaszczyzny malarskiej, posługiwania się kolorem.
Szeroka plama, linia malarska, krótkie pociągnięcie pędzlem – wszystkie razem, ale także każde z osobna mogą zbudować kompozycję malarską. Inna jest specyfika akwareli, inna farb olejnych – jak się do tego zabrać?

Trening czyni mistrza. Najlepiej uczyć się od innych mistrzów, także przez kopiowanie ich. Zanim przystąpi się do namalowania kopii ulubionego artysty, warto nauczyć się jak przygotować profesjonalne podobrazie.
Tego można będzie się nauczyć podczas naszego kursu.

Wiek uczestników od lat 16 do 100 🙂

Termin kursu: wrzesień 2023 – czerwiec 2024

Dzień zajęć: środa  –  godz. 16.00 – 19.00

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu, raz w tygodniu po 4 godz. lekcyjne

W przypadku wolnych miejsc w grupie dzięki indywidualnemu podejściu prowadzącego do każdego uczestnika kursu, możliwe jest dołączenie do grupy w dowolnym miesiącu.

Koszt: 300 zł miesięcznie.

Koszt dla osób uczestniczących jednocześnie w kursie rysunku: 250 zł. Opłata łączna za 2 kursy: 550 zł (oszczędność 50 zł miesięcznie).

Szkoła zapewnia uczestnikom papier do malowania na zajęciach.

W programie:

 • studium martwej natury
 • portret malarski
 • pejzaż
 • kopia malarska ulubionego mistrza
 • swobodna ekspresja malarska
 • technologie malarskie
 • i inne zagadnienia wg preferencji grupy

Z osobami malującymi hobbystycznie pracujemy indywidualnie, zapewniając jednocześnie atmosferę grupowej pracy twórczej.

Przygotowującym się na studia oferujemy indywidualny plan rozwoju i pomoc w przygotowaniu teczki.

Jeśli nigdy wcześniej nie malowałeś, nie przejmuj się, prowadzący zajęcia dostosuje zadania do twoich możliwości, każdy pracuje na własnym poziomie.

Dlaczego my:

 • Szkoła nasza ma 30-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym.
  Historia kursów artystycznych Lubelskich Warsztatów Artystycznych sięga lat 80 poprzedniego wieku 🙂
 • Kurs prowadzą doświadczeni wykładowcy Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania, artyści po najlepszych uczelniach w kraju i za granicą, z bogatym doświadczeniem dydaktycznym którzy każdego potrafią nauczyć malować 😊
 • Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach plastycznych Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania.
 • Osoby uczestniczące w kursie mają dodatkowo, możliwość udziału w projektach i imprezach organizowanych przez Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania.

 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: poczta@artwyspa.com.pl
O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod nr tel  791 500 146

Pobierz kartę zgłoszenia:
word-2010

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania
ul. Paganiniego 17
20-850 Lublin
www.artwyspa.com.pl

Zostań filmowcem! Przyjdź na: realizację obrazu filmowego!

zostan-filmowcem

Wakacyjne warsztaty malarskie „W świecie koloru”

warsztaty malarskie

Targi Lubdom

fb youtube