700roznic-duzeSpotkania warsztatowe:

Miejsce: Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania
ul. Paganiniego 17

UDZIAŁ BEZPŁATNY

12 kwietnia godz. 17:00
19 kwietnia godz. 17:00
26 kwietnia godz. 17:00
Finał – czerwiec 2017:
wystawa plenerowa i publikacja prac uczestników
_________________________________________

Głównym założeniem inicjatywy pod nazwą 700 różnic jest stworzenie zestawu fotografii dzisiejszego Lublina A.D. 2017, nawiązujących do starych fotografii. Współczesne zdjęcia będą wykonywane w miejscach nie przypadkowych – ściśle według wzoru. Tym wzorem będzie zbiór dawnych fotografii Lublina wykonanych przez mistrzów: Jana Bułhaka, Edwarda Hartwiga i innych. Dzisiejsze plenery miejskie będą uwiecznione w sposób rygorystyczny, szczególnie ze względu na kadry – te mają się pokrywać z oryginalnymi kadrami w możliwie maksymalnym stopniu. Istotne jest także uwzględnienie innych elementów materiału wyjściowego, takich jak: oświetlenie, punkt widzenia, ogniskowa obiektywu, obecność osób, pora roku i pora dnia. Ważne jest, by powstałe fotografie miały wysoki poziom techniczny i artystyczny. Dlatego zanim grupy warsztatowe przystąpią do fotografowania, wezmą udział w zajęciach teoretycznych. Podczas tych zajęć poznają dawne fotografie Lublina, wykonane na Startym Mieście i w Śródmieściu, a także biografie ich autorów (ze szczególnym uwzględnieniem okresu, w którym fotografowali Lublin).

Kolejny planowany etap to plenery fotograficzne. Każdy z uczestników otrzyma kopie zdjęć (w formie wydruku), które będzie (re)fotografował. Podczas zajęć plenerowych grupa warsztatowa pozna miejsca – czasem ukryte, trudno dostępne – w których wykonane zostały fotografie przed laty.

Wybrane fotografie w formie wydruków wielkoformatowych 100/100 cm będą stanowić właściwą wystawę. Miejscem prezentacji będzie, szczególnie oblegany w wakacyjne miesiące, Most Kultury (Most Lutosławskiego) – miejsce popularne zarówno wśród mieszkańców jak i turystów.

Planowany jest także druk zdjęć w formie okolicznościowych, bezpłatnych pocztówek.

Widzowie wystawy pt. 700 różnic będą mieli okazję porównać dzisiejszy Lublin z tym sprzed lat. Wystawa będzie eksponować pary zdjęć – wykonane współcześnie oraz pierwowzór. Dzięki temu widz będzie miał okazję prześledzić zmiany w wyglądzie wybranych miejsc w dzielnicach Stare Miasto i Śródmieście. Do analizy tego, jak zmienił się Lublin na przestrzeni stu lat, zachęcać ma tytułowe hasło „700 różnic”. Czy widzom uda się wyszukać je wszystkie?
_________________________________________

UDZIAŁ W INICJATYWIE JEST BEZPŁATNY
_________________________________________

Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin, w ramach Programu „Dzielnice Kultury” jako element programu obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

Pomysłodawcą i koordynatorem inicjatywy pod nazwą 700 różnic jest Radosław Bułtowicz – wykładowca na specjalności fotografia w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania

ZAPRASZAMY