Kontakt w sprawach rekrutacji: sekretariat  tel. 81 7407436, tel. 609 095 575,  poczta@artwyspa.com.pl

Studium dzienne

 • Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych do Studium  trwa do wyczerpania wolnych miejsc,  nie później jednak niż do 31 sierpnia 2017 r.
 • Limit miejsc ograniczony.
 • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
 • Dla kandydatów na semestr I studium dziennego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne mające na celu sprawdzenie uzdolnień i umiejętności kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez niego specjalności.
 • Do studium dziennego obowiązuje limit wieku, przyjmowane są osoby, które w roku  kalendarzowym 2017 kończą nie więcej niż 23 lata.
 • Wpisanie na listę słuchaczy następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz podpisaniu  „Umowy o kształcenie” i opłaceniu wpisowego.
 • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 7-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Studium zaoczne

 • Przyjmowanie wniosków  do Studium  trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Limit miejsc ograniczony.
 • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
 • Do studium zaocznego nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • Dla osób zainteresowanych przeprowadzane są rozmowy kierunkujące, ułatwiające kandydatowi wybór specjalności.
 • Wpisanie na listę słuchaczy następuje po podpisaniu „Umowy o kształcenie” i opłaceniu wpisowego.
 • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 7-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Wymagane dokumenty

 • wniosek rekrutacyjny (druk w szkole)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne
 • ksero dowodu osobistego
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki

Numer konta LSSiP
Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o.
ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin
BGŻ O./O. Lublin 87 2030 0045 1110 0000 0108 8140

Zobacz cennik