Informacje dotyczące rekrutacji:  tel. 609 095 575,  poczta@artwyspa.com.pl

Wnioski rekrutacyjne można wypełniać i składać osobiście w sekretariacie lub wysyłać drogą mailową w postaci skanu na adres poczta@artwyspa.com.pl

Sekretariat: tel. 81 7407436

Wniosek rekrutacyjny – druk do pobrania w zakładce http://artwyspa.com.pl/rekrutacja/dokumenty-do-pobrania   lub po przesłaniu na nasz adres poczta@artwyspa.com.pl  prośby o przesłanie wniosku.  

Pozostałe wymagane dokumenty można dostarczyć w terminie późniejszym.

Studium zaoczne

 • Przyjmowanie wniosków  do Studium na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się  10 kwietnia 2021 r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Limit miejsc ograniczony.
 • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
 • Do studium zaocznego nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • Dla osób zainteresowanych przeprowadzane są rozmowy kierunkujące, ułatwiające kandydatowi wybór specjalności.
 • Wpisanie na listę słuchaczy następuje po podpisaniu „Umowy o kształcenie” i opłaceniu wpisowego.
 • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 8-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Studium dzienne

 • Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się od 1 marca 2021 r. i trwa do 25 czerwca 2021 r.
 • Promocja dla kandydatów składających wnioski rekrutacyjne do 31 maja 2021 r.  http://artwyspa.com.pl/cennik/promocje/
 • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
 • Do studium dziennego obowiązuje limit wieku, przyjmowane są osoby, które w roku  kalendarzowym 2021 kończą nie więcej niż 23 lata.
 • Wpisanie na listę słuchaczy następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu sprawdzenie uzdolnień, predyspozycji i umiejętności kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez niego specjalności kształcenia, oraz podpisaniu  „Umowy o kształcenie” i opłaceniu wpisowego.
 • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum  12 osobach w grupie.

Wymagane dokumenty

Numer konta LSSiP
Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o.
ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin
BGŻ O./O. Lublin 87 2030 0045 1110 0000 0108 8140

Zobacz cennik