2007

 • Obchody setnej rocznicy śmieci patrona szkoły, połączone z prezentacją widowiska teatralno – lalkowego „Wesele” St. Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru „Logos” z Niska, spotkanie z wnuczką patrona szkoły p. Dorotą Wyspiańską – Zapędowską w siedzibie szkoły.
 • Druga z cyklu – Wystawa poplenerowa Pierwszego Ogólnopolskiego Fotograficznego Pleneru – Konkursu „ Natura – kultura regionów pogranicza” Galeria Pomost, grudzień 2007
 • Wystawa poplenerowa Pierwszego Ogólnopolskiego Fotograficznego Pleneru – Konkursu „ Natura – kultura regionów pogranicza” Chatka Żaka, wrzesień 2007
 • Plener Artystyczny: 12 – 23 WRZEŚNIA 2007, ANTIBES, FRANCJA
 • Aleksandra Panasiuk (II rok) udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczni na drodze” organizowanym przez ASP w Warszawie i Muzeum Plakatu w Wilanowie
 • Ogólnopolski Fotograficzny Plener – Konkurs „ Natura – kultura regionów pogranicza”
 • Wykonanie scenografii do „Bajkowej Ściany” w ramach programu obchodów VI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
 • Aleksandra Panasiuk (II rok) zakwalifikowanie do pokonkursowej wystawy plakatu: „Festival de Affiche” – Chaumont, Francja
 • Katarzyna Żyśko (II rok) – I nagroda Prezydenta Miasta Radomia, Paulina Rybak (I rok) – III nagroda; w konkursie na plakat dla XXX Radomskiej Wiosny Literackiej
 • Wystawa prac plastycznych w technice mozaiki – słuchaczy I roku specjalności Dekorowanie wnętrz, kawiarnia „Zbrojownia”- marzec 2007
 • Wystawa poplenerowa – Lechovice 2006; marzec 2007; Galeria „Pomost”, Dom Kultury Czechów, Lublin
 • Udział słuchaczy w II Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku Malarstwa i Rzeźby, Marzec 2007, Lublin

2006

 • Iwetta Butrym (II rok) – Pierwsza nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekt plakatu – w konkursie ogłoszonym przez Urząd Patentowy R.P.
 • Plener artystyczny „SPOTKANIE Z SECESJĄ” – Lechovice /CZECHY/ – Wiedeń, Październik 2006
 • 10 absolwentów systemu dziennego zdających egzamin na Wydział Artystyczny UMCS zdało egzamin i dostało się na wybrany kierunek uzyskując bardzo dobre wyniki
 • Wystawa prac dyplomowych specjalności: Fotografia, Galeria „Pomost” w Lublinie; czerwiec 2006
 • Wystawa prac dyplomowych słuchaczy Studium; czerwiec – sierpień 2006, Aula Szkoły, ul. Paganiniego 17 Lublin
 • Wystawa fotografii Marka Magistrado (II rok specj. Fotografia), Galeria „Pomost” Lublin
 • Wystawa fotografii Jakuba Osińskiego (I rok specj. Fotografia), Galeria 31, Lublin
 • Udział słuchaczy w Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku Malarstwa i Rzeźby, Marzec 2006, Radom
 • Wystawa jubileuszowa z okazji X-lecia Liceum i V-lecia Studium, Trybunał Koronny, Aula budynku Szkoły, Lublin
 • Wystawa prac Słuchaczy specjalności: Dekorowanie Wnętrz, Techniki Malarskie i Witraż; luty – marzec 2006 EMPiK, Lublin
 • Aleksandra Panasiuk, Kinga Karwowska /Studium/ – udział w konkursie „Fax For Peace Fax For Tolerance”, Włochy
 • Wystawa Poplenerowa Antibes 2005 – styczeń 2006 Galeria „Pomost” Dom Kultury Czechów, Lublin
 • Wystawa Rysunku i Malarstwa słuchaczy II roku z pracowni prof. St. Żukowskiego i adj. M. Sękowskiej – styczeń 2006, Aula Szkoły
 • Wystawa prac słuchaczy ze specjalności: Fotografia wykonanych pod kierunkiem artysty plastyka Szczepana Kasiury – styczeń 2006, Galeria ACK Chatka Żaka, Lublin
 • Wieczór poetycki i wystawa fotografii Katarzyny Piatkowskiej (I rok) – Galeria Oranżeria, Biała Podlaska