2009

 • W konkursie Adobe Creative Search 4 Ideas – pierwszej edycji konkursu graficznego firmowanego przez polski oddział Adobe – nagrodę publiczności otrzymał Grzegorz Radomski słuchacz II roku specjalności grafika – za plakat „Nie dokarmiaj śmietników”
 • W ogólnopolskim konkursie na plakat ogłoszonym przez Urząd Patentowy R.P nasi słuchacze uzyskali szereg nagród i wyróżnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Małgorzata Gorzel – II nagroda, Monika Mincewicz – II nagroda, Anna Rzucidło – wyróżnienie, Małgorzata Wiślińska – wyróżnienie
 • Grupa naszych słuchaczy specjalności techniki graficzne goszczona była w ramach wymiany w Ernst Litfaß-Schule w Berlinie /wrzesień-październik 2009/
 • Plener plastyczny połączony z wyjazdem zabytkoznawczym WENECJA-ANTIBES 2009 – wrzesień 2009
 • Iwona Jędrzejczyk /I rok specjalności techniki graficzne/ pierwsza nagroda w międzynarodowym konkursie „FAX FOR PEACE – FAX FOR TOLERANCE” – Włochy.
 • Grzegorz Warowny, Dagny Jakubiec, udział w międzynarodowym konkursie „FAX FOR PEACE – FAX FOR TOLERANCE” – Włochy.
 • Monika Woźniak – wyróżnienie w konkursie na plakat realizowanym w ramach programu aktywnej edukacji „Gumowy Surowiec” oraz w konkursie na projekt piktogramu w konkursie Uroczysko 2009 r. „Piktogram”
 • Wystawa przeglądowa rysunku i malarstwa, ACK Chatka Żaka, czerwiec – lipiec 2009
 • Monika Woźniak /II rok specjalności dekorowanie wnętrz/ nagroda główna w konkursie na projekt graficzny billboard’u „Kapitał Wielkich Możliwości”
 • Plener fotograficzny „Natura Kultura Regionów Pogranicza” – „Kalnica 2009” Bieszczady, czerwiec 2009
 • Plener plastyczny połączony z objazdem zabytkoznawczym, Wiedeń – Brno, czerwiec 2009
 • Wystawa prac dyplomowych w ramach Makroregionalnego Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych, Lublin czerwiec/sierpień 2009
 • Wystawa plakatów wykonanych podczas polsko niemieckich warsztatów projektowych w ramach wymiany szkół LSSiP i Ernst Litfaβ – Schule z Berlina, Galeria MDK nr 2 – czerwiec 2009
 • Udział słuchaczy w I Międzynarodowym Biennale Fotografii – Gdynia 2009
 • Udział słuchaczy w VI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Portret Rodzinny” – Lublin
 • Polsko – niemieckie warsztaty projektowe w ramach wymiany szkół: LSSiP i Ernst Litfaβ – Schule z Berlina – kwiecień 2009
 • W szkole gościmy grupę młodzieży z Ernst Litfaβ – Schule z Berlina w ramach wymiany z programu Leonardo da Vinci.
 • Gościnny wykład dr J.A. Mrozka z ASP w Warszawie – „Cele współczesnego designu” – 23 kwietnia 2009 Wystawa fotografii Alicji Sobczyńskiej – absolwentki LSSiP w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu – Festiwalu G. F. Haendla, organizowanego przez stowarzyszenie Szkoł Artystycznych – Pro Arte, Lubartów – kwiecień 2009
 • Wystawa prac dyplomowych – DYPLOM 2009, aula LSSiP, luty – czerwiec 2009
 • W konkursie na plakat XII Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego i Video FVF w Łodzi – słuchacz I roku Grzegorz Radomski uzyskał II nagrodę. W Międzynarodowym Konkursie Plakatu w Skopie / Macedonia / – Skopje’s International Student Poster Competition – „The Tolerance – A Global Challenge” słuchacze szkoły: Aleksandra Bułhak, Karolina Kulig i Monika Pecyna uzyskały wyróżnienia i zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.
 • Wystawa dyplomowa – Fotografia inspirowana muzyką – Alicja Sobczyńska (V sem. specjalności fotografia) Galeria 31 Lublin

2008

 • Wystawa indywidualna – Alicja Sobczyńska (V sem. specjalności fotografia) — „Moje fotograficzne bric a’ brac” — Galeria Pomost, październik 2008
 • Plener Plastyczny połączony z wyjazdem zabytkoznawczym ANTIBES 2008 — wrzesień 2008
 • Nagroda dla Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania za wysoki poziom prac wykonanych pod kierunkiem art. plastyka Michała Minora nadesłanych na Ogólnopolski konkurs na plakat ogłoszony przez Urząd Patentowy R.P.
 • Jakub Osiński (II rok) – pierwsza nagroda, Anna Miłaczewska (II rok) – druga nagroda, Karolina Kulig (II rok) i Agnieszka Nawrocka
  (I rok) – wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekt plakatu – w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Urząd Patentowy R.P. Plener połączony z wyjazdem zabytkoznawczym „Spotkanie z secesją” – Wiedeń, czerwiec 2008
 • „Fotografia” – Damian Walec – II rok specjalność fotografia Galeria „Pomost”, czerwiec 2008. Wystawa w ramach „Lubelskiej Nocy Kultury” Małgorzata Pawłowska – II rok specjalność fotografia – wystawa indywidualna, „Galeria Pomost”, maj 2008
 • Małgorzata Rybicka – absolwentka specjalności techniki graficzne zdobyła nagrodę kulturalną Lublina – „Żurawie 2008” w kategorii obraz
 • Praca dyplomowa Małgorzaty Rybickiej /specjalność techniki graficzne/, opracowanie graficzne i typograficzne książki „Pożegnanie taboru” uzyskała Nagrodę Honorową Towarzystwa Bibliofilów Polskich oraz wyróżnienie w 48 Konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2007” ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
 • Wystawa pasteli Piotra Bednarskiego i Tymoteusza Przygrodzkiego, inspirowanych twórczością St.Wyspiańskiego w auli budynku szkoły – kwiecień 2008
 • Spotkanie z uczniami i przedstawicielami szkoły Ernst-Litfas-Schule z Berlina – nawiązanie współpracy
 • Wystawa prac słuchaczy specjalności – techniki graficzne i fotografia w ramach Konkursu – Festiwalu George’a Gershwina organizowanego przez Stowarzyszenie Niepublicznych szkół artystycznych, Lubartów, marzec 2008
 • Monika Wolińska i Aleksandra Bułhak – I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na komiks „Bezpieczny pies” ogłoszonym przez fundację Hipokrates.
 • Wystawa fotografii Marcina Rugały /absolwent szkoły – specjalność fotografia/, Galeria „Pomost” – styczeń 2008
 • Wystawa prac rysunkowych z pracowni art. plastyk Mgr Małgorzaty Podgórskiej – Makal, aula szkoły, grudzień 2007 – luty 2008