2019

  • Karolina Koterwas – /słuchaczka I roku/ wystawa rysunku – Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej, marzec 2019
  • Pokazy słuchaczek specjalności Wizaż i Charakteryzacja w ramach wydarzenia „Chatka Kobiet”, ACK Chatka Żaka, marzec 2019
  • Jakub Wymiatał – /słuchacz II roku/ wystawa rysunku – Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej, marzec 2019

2018