facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE
Specjalizacja: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Projektowanie graficzne

Opłaty

kierunek dofinansowany

Wpisowe: 200 zł

Czesne: 220 zł/m-c x 10 miesięcy
Semestr: 1100 zł, Rok: 2200 zł

Przy zapisie do 30 czerwca 2020 r.  obniżka miesięcznego czesnego o 9% przez cały okres nauki

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu,
 • naukę w doskonale  wyposażonych pracowniach specjalistycznych,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • dyplom ukończenia Studium po zdaniu egzaminu dyplomowego.

pobierz podanie

Nauka na specjalności Projektowanie graficzne ma na celu wykształcenie Twórcy-Projektanta i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności lub podjęcia pracy w dziedzinie projektowania graficznego. Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.
Kształcenie w ramach specjalności Projektowanie graficzne obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych w postaci syntetycznego myślenia o formie graficznej oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego projektowania graficznego z uwzględnieniem aspektu druku jak i potrzeb internetu.

Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego myślenia oraz działania w obrębie grafiki projektowej.

Ważnym elementem w procesie edukacyjnym jest kształtowanie w słuchaczu umiejętności właściwego lokowania sztuki użytkowej w kontekście kulturowym. Kierunek kształtuje umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością.
Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnie plastyczną.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w  specjalności Projektowanie graficzne.

Program

 • grafika rastrowa (Photoshop)
 • grafika wektorowa (Illustrator)
 • grafika edytorska i wydawnicza (In Design)
 • Typografia
 • DTP
 • digital painting
 • podstawy projektowania i kompozycja plastyczna
 • fotografia w grafice projektowej
 • prawo autorskie
 • ABC marketingu i przedsiębiorczości
 • klasyczne techniki graficzne
 • pozostałe przedmioty: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba

Ważnym elementem programu jest możliwość realizowania w trakcie zajęć tematów konkursowych z zakresu projektowania graficznego, a także poznanie prawa autorskiego, by móc w przyszłości wdrożyć jego zasady do własnych działań.
Zajęcia odbywają się w oparciu o systemy operacyjne Windows/MAC. Pracownie grafiki wyposażone są w stanowiska z pełnym pakietem Adobe Master Collection.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie technologii graficznych. Potrafi biegle posługiwać się programami graficznymi i umie wykorzystywać je w sposób kreatywny do realizacji własnych projektów. Absolwent posiada umiejętność kreatywnego myślenia, potrafi świadomie wykorzystywać środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego. Stosuje w pracy projektowej tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie. Posiada umiejętność profesjonalnej edycji cyfrowej i przygotowania projektów do druku. Potrafi umiejętnie wykorzystywać fotografię cyfrową do celów projektowych. Umie łączyć zasady funkcjonalności, estetyki, techniki i technologii. Potrafi profesjonalnie dokumentować i prezentować swoje dokonania twórcze. Absolwent posiada wiedzę również z zakresu rynku marketingowego i prawa autorskiego.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Projektowanie graficzne w naszej szkole będzie mógł podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia grafiki użytkowej, jak również będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, pracowniach projektowych, wydawnictwach, drukarniach (prepress).