Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest niepubliczną policealną szkołą artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej.Szkoła rozpoczęła działalność w dniu 1 października 2000 roku. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.

Decyzją Ministra Kultury w 2002 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej nr DEA-V-805/5124/02/PS.

Nauka w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania – Policealnym Studium Plastycznym im. Stanisława Wyspiańskiego trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym – dziennym. Nauka kończy się egzaminem dyplomowym – obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej specjalności.