Informacje ogólne

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania  to marka  dwóch artystycznych szkół policealnych, z długoletnią tradycją edukacyjną, w których grono doświadczonych, zawodowych artystów plastyków kształci słuchaczy w wielu specjalnościach plastycznych. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach artystycznych.

Szkoła kształci projektantów, designerów, fotografów, filmowców, charakteryzatorów, a także artystów tworzących w tradycyjnych technikach plastycznych.

Słuchacze mogą wybrać kształcenie w specjalnościach: aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne, fotografia, realizacja obrazu filmowego, charakteryzacja i wizaż.

Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania tworzą dwie szkoły:

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest niepubliczną policealną szkołą artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła rozpoczęła działalność w dniu 1 października 2000 roku. Wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000. Decyzją Ministra Kultury w 2002 r. szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania – Policealnym Studium Plastycznym im. Stanisława Wyspiańskiego trwa dwa lata i odbywa się w systemie  dziennym. Kończy się egzaminem dyplomowym – obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej specjalności.

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania powstało w 2015 roku poprzez wyodrębnienie z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania – Policealnego Studium Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego, w osobną strukturę, systemu zaocznego. Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN pod nr 780/86/2015. Szkoła zaoczna jest szkołą autorską i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w systemie zaocznym trwa 1 rok lub 2 lata (dwa poziomy nauki) i odbywa się w weekendy lub w 2 dni w tygodniu. Po zaliczeniu pierwszego roku i niekontynuowaniu dalszej nauki słuchacz otrzymuje zaświadczenie zaawansowanego kursu w wybranej specjalności wystawione przez LSSiP na druku własnym szkoły. Po dwóch latach nauka kończy się obroną pracy dyplomowej, a absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania z tytułem plastyka w wybranej specjalności na druku własnym szkoły.

Program i poziom nauczania

Słuchacze studium dziennego w trakcie przebiegu nauki uzyskują wykształcenie ogólnoplastyczne połączone ze specjalistycznym kształceniem zawodowym. Historia sztuki, rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, fotografia i rzeźba realizowane są na wszystkich specjalnościach i mają na celu zapewnienie ogólnego wykształcenia plastycznego. Przygotowują też do zdania egzaminów na studia plastyczne oraz ułatwiają dalszą naukę w dziedzinach artystycznych.

Szkoła przez lata swojej działalności wypracowała wysoki poziom przedmiotów ogólnoplastycznych, w szczególności jednak należy zwrócić uwagę na specjalistyczne zawodowe przygotowanie absolwentów w zakresie przedmiotów kierunkowych: ze specjalności artystycznej. Potwierdzają to między innymi sukcesy słuchaczy studium w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych oraz powodzenie naszych absolwentów na rynku pracy.

Program autorskiego niepublicznego studium zaocznego nakierowany jest natomiast głównie na zawodowe kształcenie artystyczne w ramach danej specjalności.

Zaletą tej formy kształcenia jest jej dużo większa elastyczność programowa i organizacyjna oraz szczególne nastawienie na przygotowanie zawodowe słuchaczy.

Dlaczego warto się u nas uczyć?

Korzyści z nauki
w Studium dziennym

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. St. Wyspiańskiego

w Studium zaocznym

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania

długi cykl kształcenia (2 lata) ☑ nauka dwuetapowa z możliwością wyboru cyklu kształcenia: 1 rok lub 2 lata ☑
system dla osób pragnących poświęcić dużo czasu na rozwój artystyczny ☑ system dla osób chcących połączyć naukę artystyczną z innymi obowiązkami np. pracą ☑
codzienne przebywanie w gronie pasjonatów sztuki weekendowa lub popołudniowa odskocznia od codziennych obowiązków ☑
tryb nastawiony na szeroki rozwój ogólnoartystyczny i przygotowanie zawodowe absolwenta ☑ tryb nastawiony na profesjonalne przygotowanie zawodowe absolwenta ☑
gruntowne przygotowanie warsztatowe do dalszego kształcenia na poziomie akademickim ☑ inspiracja do dalszego rozwoju artystycznego ☑
gruntowna  nauka wybranej specjalności artystycznej ☑ szybka i intensywna nauka wybranej specjalności artystycznej ☑
realizacja ramowego planu nauczania określonego przez MKiDN ☑ realizacja autorskiego planu nauczania ☑
organizacja i programy nauczania oparte na podstawie programowej MKiDN ☑ elastyczna organizacja i autorskie programy nauczania ogólnie oparte na podstawie programowej MKiDN☑
dyplom państwowy na druku określonym przez MKiDN ☑ zaświadczenie ukończenia kursu zaawansowanego po pierwszym roku nauki lub dyplom na druku własnym szkoły na zakończenie 2-letniego cyklu kształcenia ☑
na dyplomie tytuł: plastyk w wybranej specjalności ☑ na dyplomie tytuł: plastyk w wybranej specjalności po ukończeniu 2-letniego cyklu kształcenia ☑
legitymacja ucznia uprawniająca do zniżek np.: w MPK ☑ __
zaświadczenia do ZUS, PEFRON itp ☑ zaświadczenia do ZUS, PEFRON itp ☑

 

Co nas wyróżnia

  • 21-letnie doświadczenie w kształceniu artystycznym
  • Wysoko wykwalifikowana kadra, wykładowcy po najlepszych uczelniach fotograficznych i artystycznych w kraju i za granicą
  • Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna
  • Ciekawe kierunki, atrakcyjne zawody artystyczne
  • Uprawnienia szkoły publicznej dające możliwość uzyskania dyplomu państwowego w systemie dziennym
  • Wiele elastycznych form kształcenia w systemie zaocznym
  • Autorskie programy nauczania
  • Ciekawe projekty
  • Plenery zagraniczne

Perspektywy na rynku pracy

Ranga dobrze przygotowanych projektantów/designerów, fotografów i plastyków innych specjalności ciągle rośnie. Staramy się sprostać takiemu zapotrzebowaniu.

Agencje reklamowe, wydawnictwa, firmy projektowe, drukarnie, studia fotograficzne, firmy odzieżowe, ośrodki kultury, galerie, cały sektor kultury i sztuki to miejsca gdzie pracują nasi absolwenci.

Ogromna ich część z powodzeniem prowadzi również własną działalność w szeroko pojętej dziedzinie sztuki użytkowej, mody i designu, realizując autorskie projekty dla indywidualnych klientów i firm.

Jesteśmy jedyną tego typu szkołą w regionie, która posiada tak szerokie spektrum ciekawych i nowoczesnych specjalności artystycznych, które otwierają absolwentom drogę na rynek pracy.

Dbamy o to żeby nasi absolwenci byli przygotowani do skutecznego startu w życie zawodowe.