aranżacja wnętrz

Architekt, projektant technologii obiektów farmaceutycznych, inżynier budowy.
Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z roku 2014 oraz studiów II stopnia na kierunku Architektura na Politechnice Lubelskiej z roku 2016.

Praca magisterska pt. „Projekt dobudowy i rewitalizacji dawnej papierni w Celejowie” napisana pod kierunkiem dr inż. arch. M. Bevza, prof. PL
Projekt inżynierski pt. „Projekt koncepcyjny adaptacji wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu wraz z rewitalizacją otoczenia. Muzeum makiet wież ciśnień” przygotowany pod kierunkiem dr inż. arch. E. Szponar-Regulskiej i dr inż. arch. E. Rdzawskiej-Augustin.
Od roku 2015 uczestniczka konferencji poświeconych ochronie zabytków militarnych CURRENT ISSUES IN RESEARCH, CONSERVATION AND RESTORATION OF HISTORICAL FORTIFICATIONS we Lwowie i Chełmie.
Współautorka różnych artykułów poświęconych ochronie zabytków, m.in.
1) Baszta obronna w Wojciechowie – rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne / Defensive tower in Wojciechów – identification of materials and chronology of build – 2015, with inż. arch. Iwona Milewska, supervised by dr. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL
2) Wieża Ariańska w Wojciechowie – rozwarstwienie materiałowe i rekonstrukcja dawnego wyglądu obiektu/ Defensive tower in Wojciechów – identification of materials and reconstruction of old apperance – 2016, with inż. arch. Iwona Milewska
3) Architektura dawnej papierni w Celejowie na Lubelszczyźnie / Old papermill in Celejów – 2018, with dr. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL
4) Zamek w Bochotnicy – historia, kontekst lokalizacji i badania materiałowe obiektu / Castle in Bochotnica – history, contecst of localisation and observation of structure – 2017, with mgr inż. arch. Iwona Milewska