Informacje dotyczące rekrutacji:  tel. 609 095 575,  poczta@artwyspa.com.pl

Sekretariat: tel. 81 7407436

Wniosek rekrutacyjny

Wnioski rekrutacyjne można wypełniać i składać osobiście w sekretariacie (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się) lub wypełnione wysyłać drogą mailową w postaci skanu na adres poczta@artwyspa.com.pl

Pozostałe wymagane dokumenty (należy złożyć po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły):

  • umowa o kształcenie do podpisania w sekretariacie szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturalne do wglądu w dniu podpisania umowy,
  • dokument tożsamości do wglądu w dniu podpisania umowy,
  • 1 zdjęcie.

Rezerwacja miejsca następuje wyłącznie po opłaceniu wpisowego i podpisaniu „Umowy o kształcenie”.

Studium zaoczne

  • Przyjmowanie wniosków  do Studium na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się  25 kwietnia 2022 r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
  • Limit miejsc ograniczony.
  • Do Studium przyjmowane są osoby, które ukończyły szkołę średnią. Nie jest wymagana matura.
  • Do studium zaocznego nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
  • Dana specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 8-10 osobach w grupie, w zależności od specjalności.

Studium dzienne

  • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 nie jest prowadzone.  Zapraszamy do studium zaocznego.

Numer konta LSSiP
Sztuka i Rzemiosło Sp. z o.o.
ul. Paganiniego 17, 20-850 Lublin
BGŻ O./O. Lublin 87 2030 0045 1110 0000 0108 8140

Zobacz cennik