Jedyna artystyczna szkoła charakteryzacji i wizażu w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ

System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu)
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) nauka od września do czerwca.
Ilość godzin: 250

 

Specyfika specjalności Charakteryzacja i wizaż

Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne roczne: 325o zł

Przy płatnościach za semestr: 1650 zł
Możliwość rozłożenia czesnego na 10 rat miesięcznych po 340 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowni specjalistycznej,
 • podstawowe narzędzia i materiały do pracy,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • dyplom ukończenia Studium po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenia do ZUS,PFRON.

pobierz podanie

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wizażu, charakteryzacji z perukarstwem i fryzjerstwem.

Program

 • Historia mody i stylu
 • Podstawy kosmetologii
 • Makijaż – style i techniki
 • Analiza kolorystyczna
 • Makijaż no-makeup, ślubny, wieczorowy, stylizowany, fotograficzny
 • Makijaż teatralny, estradowy i filmowy
 • Makijaż epokowy
 • Efekty specjalne
 • Charakteryzacja epokowa
 • Bodypaiting, Facepaiting
 • Stylizacja fryzur i perukarstwo
 • Kreowanie wizerunku
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy

Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent potrafi wykonać pełną charakteryzację. Zna rodzaje makijażu, fryzur i kanonów estetyki różnych epok historycznych i współczesnych. Potrafi wykonać makijaże typowe dla wybranych grup etnicznych (np.: makijaż gejszy, makijaż hinduski oraz wybrane teatralne charakteryzacje historyczne). Potrafi posługiwać się techniką światłocienia, oraz analizy kolorystycznej. Potrafi zaprojektować makijaż na face-chart.  Potrafi wykonać  makijaż dzienny, wieczorowy, korygujący, ślubny, stylizowany.

Wykonuje makijaże historyczne i współczesne, dobiera i wykonuje makijaże estradowe, np. na pokaz mody, dobiera i wykonuje makijaż poprawiający niedoskonałości proporcji twarzy.
Zna najnowsze trendy w makijażu. Potrafi wykonać pełną charakteryzację z fryzurą, również z użyciem peruk i elementów perukarskich, typu zarosty, tresy, rzęsy. Wykonuje makijaże historyczne i współczesne, dobiera i wykonuje makijaże estradowe, np. na pokaz mody, dobiera i wykonuje makijaż poprawiający niedoskonałości proporcji twarzy. Zdobywa umiejętność tworzenia efektów specjalnych m. inn.: rany, blizny, postarzanie itp.

Potrafi stworzyć charakteryzacje na podstawie scenariusza oraz wykreować wizerunek makijażem, akcentując osobowość postaci w zależności od okoliczności, np. makijaż ślubny.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako wizażyści i charakteryzatorzy przy produkcjach filmowych i teatralnych, tworzyć makijaże artystyczne, charakteryzacje do reklam i teledysków jak i pracować podczas sesji zdjęciowych i pokazów mody.