Nie prowadzimy naboru na rok szkolny 2018/2019

 Nie prowadzimy naboru na rok szkolny 2018/2019

pobierz podanie

Specjalność:  SCENOGRAFIA

System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu) nauka od września do czerwca.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Ilość godzin: 250

 

Specyfika specjalności Scenografia

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z podstaw technik scenograficznych i dekoratorstwa. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i wrażliwość na formę przestrzenną. Dzięki zdobytym umiejętnościom potrafi zbudować elementy scenografii i dekoracji.

Program

 • Historia architektury
 • Wiedza o filmie, teatrze, telewizji
 • Blok rysunkowy: rysunek techniczny, rysunek odręczny
 • Blok projektowy: projektowanie wnętrz, projektowanie form wielkoformatowych
 • Modelarstwo i dekoratorstwo
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy

Na zakończenie nauki słuchacze wykonują pracę dyplomową.  Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem plastyka w wybranej specjalności, na drukach własnych szkoły.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności potrafi wykonać elementy scenografii w zakresie modelatorstwa i dekoracji, takie jak: rekwizyty, modele, atrapy, makiety, obiekty.

Zna i stosuje podstawowe technik i technologie w modelatorstwie i dekoratorstwie (np.: modelowanie, kopia, imitacja, atrapa, makieta, rekwizyt, konstrukcja), potrafi operować barwą, światłem, odległością, perspektywą, przestrzenią sceniczną. Zna i potrafi zastosować style i kierunki historyczne w dekoratorstwie.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy w teatrze, filmie, reklamie, telewizji.