facebook Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania

Specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Zawód: PLASTYK
System: zaoczny (weekendy dwa razy w miesiącu)
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 280

Specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 7 osobach w grupie

Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne w Lublinie – Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania jest wpisane do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 780/86/2015.

Opłaty

Wpisowe: 200 zł

Czesne: 600 zł/m-c x 10 miesięcy

możliwość dofinansowania czesnego przez PFRON

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • dyplom ukończenia Studium

pobierz podanie

 

Specyfika specjalności

Nauka na specjalności Projektowanie graficzne ma na celu wykształcenie Twórcy-Projektanta i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności lub podjęcia pracy w dziedzinie projektowania graficznego.

Dla kogo

Dla wszystkich osób z dysfunkcjami słuchu, którym nie wystarczają tradycyjne metody kształcenia artystycznego. Nie wymagamy umiejętności rysunku i malarstwa, przychodzicie tu, by nauczyć się tego, co będzie Wam faktycznie potrzebne w pracy projektanta. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę zmieniać świat własnymi rękami, nie tylko przy użyciu języka migowego.

W jaki sposób

Wszystkie nauczane przedmioty, nawet teoretyczne, mają charakter otwartych, interaktywnych warsztatów, których przekaz wspomagany jest komunikacją w języku migowym. Zajęcia dostosowywane są do potrzeb osób z dysfunkcją słuchu, zaś niewielkie grupy 7-9 osobowe, sprawiają, że możliwe jest indywidualne podejście do każdego z uczniów. Grupa-S ma swojego opiekuna.
Na zajęciach jest tłumacz PJM i SJM.

Program

 • grafika rastrowa (Photoshop)
 • grafika wektorowa (Illustrator/Corel)
 • grafika edytorska i wydawnicza (In Design)
 • typografia
 • DTP
 • animacja poklatkowa
 • animacja 3D (Blender)
 • podstawy projektowania i kompozycja plastyczna
 • prawo autorskie
 • ABC marketingu i przedsiębiorczości

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Co po szkole

Absolwenci szkoły będą przygotowani zarówno do pracy indywidualnej jak również do współpracy w zespole projektowym. Będą mogli wybrać własną drogę w świecie designu. Słuchacze już w trakcie nauki w szkole zyskają doświadczenie, które wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy.
Absolwent kończący kierunek Projektowanie graficzne w naszej szkole będzie mógł podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia grafiki użytkowej, jak również będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, pracowniach projektowych, wydawnictwach, drukarniach (prepress).

Opłaty

Istnieje możliwość dofinansowania do czesnego! przez PFRON „Aktywny Samorząd”

Mentorzy grupy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Internat

Nasi słuchacze mają możliwość nocowania w internacie w SOSW dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w Lublinie, przy ul. Lucyny Herc 4.

Surdo dizajnerzy są wśród nas!
Jeśli chcesz twórczo używać komputera – przyjdź do nas!