Nie prowadzimy naboru na rok szkolny 2018/2019

 

Nie prowadzimy naboru na rok szkolny 2018/2019

pobierz podanie

Specjalność: TECHNIKI SCENOGRAFICZNE
Specjalizacja: MODELATORSTWO I DEKORATORSTWO
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Scenografia

W trakcie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z podstaw technik scenograficznych i dekoratorstwa. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne i wrażliwość na formę przestrzenną. Dzięki zdobytym umiejętnościom potrafi zbudować elementy scenografii i dekoracji.

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.
Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnie plastyczną.

Program

 • Historia architektury
 • Wiedza o filmie, teatrze, telewizji
 • Blok rysunkowy: rysunek techniczny, rysunek odręczny
 • Blok projektowy: projektowanie wnętrz, projektowanie form wielkoformatowych
 • Modelarstwo i dekoratorstwo
 • Rzeźba
 • ABC przedsiębiorczości, rynek zawodowy
 • pozostałe przedmioty: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba

Nauka kończy się egzaminem dyplomowym – obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej specjalności.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności potrafi wykonać elementy scenografii w zakresie modelatorstwa i dekoracji, takie jak: rekwizyty, modele, atrapy, makiety, obiekty.

Zna i stosuje podstawowe technik i technologie w modelatorstwie i dekoratorstwie (np.: modelowanie, kopia, imitacja, atrapa, makieta, rekwizyt, konstrukcja), potrafi operować barwą, światłem, odległością, perspektywą, przestrzenią sceniczną. Zna i potrafi zastosować style i kierunki historyczne w dekoratorstwie.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy w teatrze, filmie, reklamie, telewizji.