Jedyna artystyczna szkoła filmowa w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: FOTOGRAFIA I FILM
Specjalizacja: REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.

Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Wpisowe: 250 zł

Czesne 650 zł miesięcznie

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w pracowniach specjalistycznych: atelier filmowym oraz pracowni montażu filmowego wyposażonej w pełen pakiet oprogramowania Adobe,
 • dyplom państwowy po po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • legitymację szkolną,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji

pobierz podanie

 

Specyfika specjalności Realizacja obrazu filmowego

Realizacja obrazu filmowego to kierunek, który powstał z myślą o tych, którzy interesują się filmowaniem i chcą dalej rozwijać swoją pasję.

Nauka na specjalności Realizacja obrazu filmowego ma na celu wykształcenie i przygotowanie słuchacza do prowadzenia samodzielnej działalności filmowej, podjęcia pracy przy szeroko rozumianych produkcjach filmowych, czy zdania egzaminów do wyższych uczelni filmowych.

Kształcenie w ramach specjalności Realizacja obrazu filmowego obejmuje kompleksowe zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu filmowania oraz przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego wypowiadania się w obszarze szeroko rozumianego obrazu filmowego. Prowadzone zajęcia – wykłady/ćwiczenia/konsultacje mają na celu przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego posługiwania się językiem filmowym. Podczas zajęć słuchacze zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do tworzenia utworu filmowego, oraz stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego.

Program

Zajęcia te przeprowadzane są w sposób praktyczny w małych grupach, dotyczą techniki i sztuki operatorskiej, montażu i przetwarzania obrazu, efektów filmowych, historii filmu, podstaw fotografii, czy pracy z edycji koloru. Będziemy uczyć się rejestracji dźwięku w połączeniu z obrazem, w pełni poznawać sprzęt do filmowania, pisać scenariusz czy przygotować kosztorys małej produkcji. U nas nauczysz się między innymi jak nakręcić spot reklamowy, film promocyjny, klip, teledysk, dokumentację filmową eventu, czy film artystyczny. Zapraszamy wszystkich pasjonatów filmu, zarówno tych, którzy już filmują aparatami czy kamerami cyfrowymi, ale także tych, którzy chcieliby wykorzystać możliwości swoich aparatów w zakresie filmowania i nauczyć się tworzyć utwór filmowy.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • dużo praktyki!
 • realizacje plenerowe poza terenem szkoły
 • indywidualne podejście do słuchacza,umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie – Mac i PC, pełny pakiet oprogramowania Adobe (w tym Premiere i After Effects)
 • kadra specjalistów, która dzieli się swoim doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji
 • przyjazna atmosfera
 • pozostałe przedmioty: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Absolwent kończący kierunek Realizacja obrazu filmowego w naszej szkole sprawnie posługuje się językiem filmowym, jest zdolny podjąć samodzielne działania w zakresie tworzenia utworów filmowych. Może założyć własną działalność filmową bądź podjąć pracę przy szeroko rozumianych produkcjach filmowych. Jest także przygotowany do podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach na kierunkach filmowych.