Jedyna artystyczna szkoła projektowania ubioru w regionie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: FORMY UŻYTKOWE – WZORNICTWO
Specjalizacja: PROJEKTOWANIE UBIORU
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Projektowanie ubioru

 REKRUTACJA ZAWIESZONA

ZAPRASZAMY NA INNE

SPECJALNOŚCI

Celem kształcenia na kierunku Projektowania Ubioru jest zaopatrzenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy projektanta mody/kostiumografa .

Nauka daje szansę na zaistnienie w szeroko pojętym świecie mody – od tworzenia własnych projektów, przez pracę w firmach odzieżowych, do realizacji kostiumów teatralnych i filmowych.

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w  specjalności Projektowanie ubioru.

Program

Znaczną część przedmiotów na kierunku stanowią zajęcia warsztatowe. Teoria stanowi niezbędne tło, uzupełnienie wiedzy oraz inspirację do zadań praktycznych. Słuchacze uczą się projektowania zarówno mody o charakterze użytkowym, jak i artystycznym. Uczą się pracy z inspiracjami, zasad kompozycji w designie, zasad tworzenia kolekcji mody, tworzenia rysunku projektowego i żurnalowego (odręcznie i komputerowo), specyfiki pracy z kostiumem teatralnym i filmowym, doboru i tworzenia akcesoriów. Ponadto rozwijają myślenie kreatywne i myślenie projektowe, umiejętności plastyczne oraz wiedzę z zakresu konstrukcji ubioru, historii sztuki i historii mody. Dużą wagę w Szkole przykładamy do idei mody zrównoważonej.

Zagadnienia realizowane w ramach kierunku to przede wszystkim:

 • historia mody i stylu
 • podstawy projektowania
 • podstawy fotografii
 • materiałoznawstwo
 • rysunek żurnalowy
 • podstawy kroju / konstrukcja i modelowanie
 • projektowanie artystyczne
 • projektowanie no-waste
 • stylizacja
 • technologia krawiecka
 • projektowanie akcesoriów
 • funkcjonowanie na zawodowym rynku mody
 • pozostałe przedmioty: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba,

Wiedza teoretyczna zdobywana przez słuchaczy poparta jest o praktyczne ćwiczenia. Zadania warsztatowe mają na celu rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej oraz zrozumienie zasad konstruowania ubioru. Słuchacze poznają sposoby twórczych poszukiwań i przetwarzania ich w możliwy do realizacji projekt. Na zajęciach z Projektowania Ubioru słuchacze mają możliwość w sposób aktywny zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności. Oprócz pracy projektowej mają możliwość doskonalenia umiejętności rysunkowych, szczególnie rysunku żurnalowego.
Na zakończenie każdego semestru słuchacze przygotowują wybrane projekty oraz wykonują dokumentację fotograficzną. Całość zadań ujęta jest w jednym lub kilku portfolio. Uczestnicy zajęć dowiadują się jak prezentować swoje prace by były atrakcyjne dla odbiorcy.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwenci potrafią organizować swój warsztat pracy. Znają podstawowe pojęcia oraz technologie związane z projektowaniem odzieży. Potrafią zaprojektować i wykonać spójną stylistycznie kolekcję ubioru. Znają zasady budowania sylwetki i wpływania na jej proporcje. Potrafią zaprezentować swoje prace. Znają tajniki autoprezentacji.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Aby zostać słuchaczem kierunku projektowanie ubioru nie jest konieczne wcześniejsze posiadanie wiedzy/doświadczenia w projektowaniu ubioru – nauka w LSSiP jest nauką całościową i wszechstronną. Wymagana jest natomiast przede wszystkim chęć do pracy, zaangażowanie, podstawowe zdolności manualne i podstawowa umiejętność szycia

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Nasi absolwenci mogą pracować w charakterze stylistów lub projektantów odzieży. Mogą założyć własną działalność gospodarczą oraz wykonywać projekty na indywidualne zamówienie.