Jedyna w regionie lubelskim szkoła fotografii artystycznej    z długoletnią tradycją edukacyjną

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: FOTOGRAFIA I FILM
Specjalizacja: FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Fotografia

Wpisowe: 250 zł

Czesne 650 zł miesięcznie

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu autorskiego,
 • naukę w doskonale wyposażonym atelier fotograficznym oraz pracowni cyfrowej edycji zdjęć,
 • dyplom państwowy po po zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • legitymację szkolną,
 • zaświadczenia do ZUS, PFRON i innych instytucji

 

pobierz podanie

Podstawowym celem nauki na specjalności fotografia artystyczna jest świadome i umiejętne posługiwanie się obrazem fotograficznym, niezbędnym do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Słuchacz w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego oraz poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych.

Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnie plastyczną.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w  specjalności Fotografia.

Program

W ramach edukacji na specjalności fotografia artystyczna, słuchacz zyskuje obszerną wiedzę z obszaru zagadnień technicznych, z historii fotografii oraz bogate doświadczenie praktyczne. W zadaniach realizowanych w pracowni rozpatrywane są problemy dotyczące konstrukcji i znaczenia obrazu fotograficznego oraz wszelakie aspekty artystyczne projektu fotograficznego. Program specjalności obejmuje:

1. Pracownię praktyki fotograficznej:
podstawy techniczne fotografii, kompozycja obrazu fotograficznego, światło w fotografii, zaawansowana obsługa aparatu cyfrowego;
ćwiczenia techniczne w atelier (portret, przedmiot, model), podstawy fotografii analogowej w tym ciemniowej, fotografia użytkowa i ślubna; studyjna fotografia reklamowa, fotografia fashion- tworzenie atrakcyjnych wizualnie obrazów komercyjnych w tym kilkanaście godzin pracy z modelką/modelem; plenery zadaniowe; praca nad długoterminowym projektem; fotografia autorska; fotografia kreacyjna;
konsultacje realizowanych prac;
funkcjonowanie na zawodowym obszarze rynku (Jak zaistnieć na rynku? Pola eksploatacji fotografii).

2. Pracownię fotoreportażu:
historia fotoreportażu; ćwiczenia w tworzeniu portretu społecznego, środowiskowego: estetyka i środki budowania obrazu reportażowego, fotoreportaż a zdjęcie reporterskie, prowadzenie narracji w reportażu, wybór zdjęć i kolejność publikacji; fotografia dokumentalna; fotografia prasowa; fotografia okolicznościowa; elementy prawa prasowego; etyka fotografa

3. Laboratorium edycji obrazu:
cyfrowa edycja zdjęć: przegląd, opisywanie, tagowanie zdjęć w Adobe Bridże; praca z plikiem Raw w Camera Adobe Raw, praca ze zdjęciem w Photoshop; przygotowanie materiału do druku

4. Teorię fotografii:
wykłady, otwarte spotkania, cykliczne spotkania z doświadczonymi praktykami fotografii; wybrane zagadnienia z historii fotografii; jak czytamy obraz fotograficzny; podstawy kompozycji obrazu fotograficznego i estetyka; wprowadzenie do technik alternatywnych (szlachetnych)

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent zna poszczególne rodzaje fotografii. Zna budowę aparatu fotograficznego. Zna najnowsze narzędzia do zapisu obrazu cyfrowego, potrafi określić możliwości współczesnych aparatów fotograficznych i optyki. Zna rodzaje źródeł światła i ich zastosowanie. Dostrzega rolę fotografii artystycznej we współczesnym świecie. Słuchacz potrafi w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu fotografii i budowy obrazu fotograficznego, potrafi zaplanować projekt fotograficzny od koncepcji do realizacji zadania fotograficznego. Stosuje w praktyce wiedzę z zakresu współczesnych możliwości przetwarzania obrazu fotograficznego. Posługuje się najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii w pracy fotograficznej. Swoją twórczość potrafi odnieść do dorobku wybitnych fotografów, korzystając z ich doświadczeń i inspirując się ich pracami.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • jedynie w regionie studium artystyczne z uprawnieniami kształcące w specjalności fotografia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Wśród absolwentów kierunku są zarówno osoby, które kontynuują edukację na uczelniach artystycznych, oraz takie, które znajdują zatrudnienie w obszarze usług fotograficznych, a także takie, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą – dyplom Szkoły ułatwia otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności fotografia jest przygotowany do realizacji różnego rodzaju materiałów z zakresu fotografii artystycznej, jak i dokumentalnej. Posiada wiedzę i umiejętności do pracy: w profesjonalnych studiach fotograficznych, na rynku prasowym, przy obsłudze fotograficznej pokazów mody, przy imprezach artystycznych, w firmach reklamowych. Może założyć również własną działalność fotograficzną i realizować różnego rodzaju zlecenia dla klientów indywidualnych i firm.