Jedyna szkoła artystyczna aranżacji wnętrz w Lublinie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: ARANŻACJA PRZESTRZENI
Specjalizacja: ARANŻACJA WNĘTRZ
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo.

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Aranżacja wnętrz

Opłaty 2020/2021

kierunek dofinansowany

Wpisowe: 200 zł

Czesne

250 zł/m-c x 10 miesięcy
Semestr: 1250 zł, Rok: 2500 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia według programu,
 • naukę w doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych,
 • dofinansowane plenery zagraniczne,
 • udział w ciekawych warsztatach, pokazach,
 • zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • dyplom ukończenia Studium

pobierz podanie

Nauka na specjalności obejmuje wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu projektowania wnętrz i wykonywania elementów wyposażenia i wystroju wnętrz . Dzięki realizacji w programie nauczania bloku zajęć ogólnoplastycznych (historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba) kierunek kształtuje i rozwija wyobraźnię plastyczną, kształci słuchaczy do podwójnej roli: kompetentnych projektantów wnętrz oraz świadomych odbiorców sztuki. Kierunek ten przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Program

Słuchacz opanowuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania przestrzennego. Poznaje etapy pracy nad projektem wnętrza. Zdobywa wiedzę z zakresu stylów i trendów we wnętrzach. Poznaje zasady ergonomii i zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia oraz stosowaniem koloru i światła we wnętrzu. Nabywa umiejętności w rozróżnianiu i definiowaniu podstawowych środków wyrazu artystycznego w kreowaniu wnętrza, poznaje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej). Poznaje materiały i technologie stosowane w aranżowaniu  wnętrz. Uczy się sprawnego posługiwania materiałami i narzędziami plastycznymi oraz tworzenia profesjonalnej dokumentacji plastycznej swoich projektów na zajęciach prowadzonych w pracowni  komputerowej wyposażonej  w oprogramowanie SketchUp oraz V-Ray które daje możliwość fotograficznego renderowania modeli dla potrzeb pełnej i profesjonalnej prezentacji projektów.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w  specjalności Aranżacja przestrzeni.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności posiada umiejętność opracowania projektów wnętrzarskich i elementów wyposażenia wnętrz w programach SketchUp i V-Ray.  Twórczo wykorzystuje warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie. Zna trendy i style obowiązujące we współczesnych wnętrzach mieszkalnych i publicznych.

Dlaczego warto się u nas uczyć

 • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
 • małe grupy
 • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
 • państwowy dyplom na zakończenie nauki
 • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Kierunek umożliwia absolwentom wykonywanie zawodu projektanta wnętrz, którego wiedza i umiejętności praktyczne podbudowane są kształceniem artystycznym (rysunek, malarstwo, historia sztuki). Praca projektanta wnętrz cieszy się niesłabnącym powodzeniem na wciąż atrakcyjnym rynku usług wnętrzarskich.