Jedyna szkoła artystyczna aranżacji wnętrz w Lublinie

facebook

Prace dyplomowe

Specjalność: ARANŻACJA PRZESTRZENI
Specjalizacja: ARANŻACJA WNĘTRZ
Zawód: PLASTYK
System: stacjonarny, tryb: dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry), nauka od września do czerwca
Ilość godzin: 30 godz. zajęć tygodniowo.

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 265/10/2000.
Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzja Ministra Kultury nr DEA-V-805/5124/02/PS i wydaje dyplomy państwowe.

Specyfika specjalności Aranżacja wnętrz

 

ZAPRASZAMY 

NA SPECJALNOŚĆ

ARANŻACJA WNĘTRZ

DO SZKOŁY ZAOCZNEJ 

 

Program

Słuchacz opanowuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania przestrzennego. Poznaje etapy pracy nad projektem wnętrza. Zdobywa wiedzę z zakresu stylów i trendów we wnętrzach. Poznaje zasady ergonomii i zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia oraz stosowaniem koloru i światła we wnętrzu. Nabywa umiejętności w rozróżnianiu i definiowaniu podstawowych środków wyrazu artystycznego w kreowaniu wnętrza, poznaje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej). Poznaje materiały i technologie stosowane w aranżowaniu  wnętrz. Uczy się sprawnego posługiwania materiałami i narzędziami plastycznymi oraz tworzenia profesjonalnej dokumentacji plastycznej swoich projektów na zajęciach prowadzonych w pracowni  komputerowej wyposażonej  w oprogramowanie SketchUp oraz V-Ray które daje możliwość fotograficznego renderowania modeli dla potrzeb pełnej i profesjonalnej prezentacji projektów.

Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w  specjalności Aranżacja przestrzeni.

Wiedza, umiejętności i kompetencje Absolwenta

Absolwent specjalności posiada umiejętność opracowania projektów wnętrzarskich i elementów wyposażenia wnętrz w programach SketchUp i V-Ray.  Twórczo wykorzystuje warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie. Zna trendy i style obowiązujące we współczesnych wnętrzach mieszkalnych i publicznych.

Dlaczego warto się u nas uczyć

  • indywidualne podejście do słuchacza, umożliwiające kształtowanie różnorodnych postaw twórczych.
  • bardzo dobrze wyposażone pracownie
  • kadra specjalistów, dzieląca się wiedzą i własnym doświadczeniem
  • małe grupy
  • możliwość realizowania indywidualnych zainteresowań i preferencji w procesie kształcenia
  • państwowy dyplom na zakończenie nauki
  • przyjazna atmosfera

Perspektywy pracy dla Absolwentów

Kierunek umożliwia absolwentom wykonywanie zawodu projektanta wnętrz, którego wiedza i umiejętności praktyczne podbudowane są kształceniem artystycznym (rysunek, malarstwo, historia sztuki). Praca projektanta wnętrz cieszy się niesłabnącym powodzeniem na wciąż atrakcyjnym rynku usług wnętrzarskich.