projektowanie graficzne

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. W 2014 roku uzyskała tytuł magistra Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na kierunku Grafika. Dyplom w Pracowni Drzeworytu pod kierunkiem prof. Bogdana Migi, oraz w Pracowni Fotografii prof. Agaty Pankiewicz.

Fedorczyk
Zajmuje się głównie grafiką warsztatową, ilustracją, fotografią i digital paintingiem.
Brała udział w licznych wystawach grafiki artystycznej i fotografii, między innymi: 2014 – Tylko się rozglądam / Niemiecki Konsulat Generalny w Krakowie; 2014 – Grafika roku / ASP Kraków 2014; 2015 – Mniej / Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; 2015 – Wystawa Pracowni Drzeworytu Krakowskiego ASP / Galeria Strug ZSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

www.behance.net/MartaDeVVinter