konstrukcja i modelowanie ubioru, technologia krawiecka

Studia magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku wychowanie plastyczne, specjalizacja malarstwo. Dyplom w 2001 roku z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Żukowskiego. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i RSTK.

malgosia-motyl
Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego. Udział w 2 wystawach indywidualnych i 13 zbiorowych, m. in. „Autograf 2001” – Zamek Lubelski, 11 Wschodni Salon Sztuki – Galeria BWA Lublin, „Obraz Roku 2001” – miesięcznik Art & Business, Galeria C – Ciechanów, Fundacja Dokumentacji Dziedzictwa Kultury Narodowej Polski – Konsulat RP – Rzym, Association Entreprendre – Avignon. II nagroda na VI Ogólnopolskich Prezentacjach Twórczości.

Autorka wielu lokalnych uroczystości i pokazów mody. Udział w happeningach i akcjach charytatywnych. Odznaka honorowa ZIW RP i Amicus Civitatis.
Nauczyciel dyplomowany odzieżowych przedmiotów zawodowych, projektowania i reklamy, a obecnie hotelarstwa i gastronomii w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Florysta. Trener kursów zawodowych. Interesuję się kuchnią molekularną.