konstrukcja i modelowanie ubioru, technologia krawiecka

Swoją przygodę z Wzornictwem Odzieży rozpoczęła w 1995 roku w Zespole Szkół Odzieżowo – Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie, gdzie w 1999r. uzyskała tytuł technik odzieżowy o specjalności krawiectwo lekkie.

Elwira Sobczyk - zdjęcieW latach 1999-2004 wielokrotna laureatka konkursów dla młodych projektantów. Absolwentka Politechniki Radomskiej, Wydziału Materiałozawstwa, Technologii i Wzornictwa Odzieży. W 2004 roku uzyskała tytuł mgr inż. w zakresie Wzornictwo Odzieży. W latach 2003 – 2015 pracowała w znanych markach odzieżowych jako konstruktor, technolog, projektant, odpowiedzialna za
kontrolę jakości produkcji odzieży w kraju i poza jego granicami (Chiny, Indie).Od 2015 roku właścicielka „Wzorcowni Mody” w Lublinie zajmującej się specjalistycznym projektowaniem odzieży, konstrukcją, modelowaniem, przygotowaniem prototypów produkcyjnych, stopniowaniem szablonów, tworzeniem dokumentacji techniczno-technologicznej.