projektowanie graficzne, fotografia, animacja, realizacja obrazu filmowego

Tytuł magistra sztuk pięknych uzyskany w 2008 r. na Wydziale Artystycznym UMCS, dyplom z fotografii pod kierunkiem prof. Ireny Nawrot; Absolwentka Podyplomowego Studium Szkoły Głównej Handlowej i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, kierunek: Design Management. Zarządzanie rozwojem nowego produktu.

h-bytniewskaWażniejsze wystawy: Showcase Londyn / 1001 CAFÉ w Londynie, Energia=Potencjał=Przemieszczenie.Czyli Sorry Not Yet Recyclable/ Galeria Biała w Lublinie, Europe, your face is blur on the go/ Festiwal Faces, Gumnas, Finlandia

www.fotofluido.pl