kurs języka angielskiego dla zawodów kreatywnych

Intensywny Kurs Konwersacyjny Języka Angielskiego dla Zawodów Kreatywnych.

Skierowany do osób zajmujących się: fotografią, projektowaniem graficznym, designem i in. posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B1 (przed kursem przeprowadzona zostanie rozmowa sprawdzająca poziom języka)

Program kursu:

  • uczestnicy opanowują słownictwo związanego z pracą w zawodach kreatywnych poprzez praktyczne zadania;
  • kurs ma charakter warsztatów : uczestnicy podzieleni na grupy pracują nad opracowaniem konkretnego wspólnego projektu (warsztaty nakierowane na proces powstawania projektu, nie na wykonanie konkretnego projektu);
  • warsztaty konwersacyjne odnoszące się do konkretnych sytuacji w pracy projektanta: opracowanie projektu, konsultacje z klientem, negocjacje z inwestorem;
  • ćwiczenia z autoprezentacji w języku angielskim

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w zawodach kreatywnych i chcących pokonać barierę językową na polu zawodowym i posługujących się językiem angielskim na poziomie min. B1. Zajęcia prowadzone będą w sposób praktyczny, aktywizujący Słuchaczy także w zakresie pracy zespołowej i autoprezentacji. Większość kursu ma za zadanie przygotować uczestników na konkretne sytuacje w pracy projektanta/artysty za pomocą ich symulowania i pracy w grupach (opracowanie projektu, konsultacje z klientem, negocjacje z inwestorem).
Poziom zajęć będzie dopasowany do konkretnej grupy, jej doświadczeń i zainteresowań.
Zajęcia prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim.

This course is designed to improve professional language skills for anyone working in the creative field. Classes are focused on practical usage of English in everyday life situations such as preparation of a project accordingly to client’s brief , team work, presentation or negotiation. Classes are taylored to the group’s experiences and interests. Classes are English-only so the entry requirement is B1 level of English.

Kurs prowadzi: mgr sztuki Hanna Bytniewska – wykładowca grafiki, fotografii i filmu w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania.

Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych UMCS oraz Podyplomowego Studium Design Management Szkoły Głównej Handlowej i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.
Zrealizowała wiele projektów artystycznych w Polsce i za granicą z dziedziny sztuk wizualnych.
Jej obszar zainteresowań to przede wszystkim fotografia, projektowanie graficzne oraz zastosowanie obrazu w nowoczesnych technologiach, ale też psychologia widzenia, marketingu, socjologii.

Spotkanie organizacyjne: 10 października godz. 18.00.
Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania ul. Paganiniego 17, sala nr 4
Na spotkaniu ustalony zostanie odpowiadający grupie dzień, w którym będą odbywały się zajęcia.

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018
Miejsce: Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania ul. Paganiniego 17
Spotkania: 2 x 45 min. raz w tygodniu
Liczba godzin: 40h

Cena kursu: 650 zł
Dla Słuchaczy i Absolwentów Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania rabat w wysokości 100 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: poczta@artwyspa.com.pl

Więcej informacji pod nr: 609 095 575

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania
ul. Paganiniego 17 Lublin
www.artwyspa.com.pl