projektowanie graficzne, podstawy projektowania, animacja, opiekun grupy Surdodesign

artysta plastyk, surdopedagog, tyflopedagog. Edukator, wykładowca i szkoleniowiec. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja z grafiki.

LisekDyplom z grafiki warsztatowej i aneks
z grafiki komputerowej (Wyróżnienie Dziekana – 2005).

W 2013 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych
(WA UMCS w Lublinie).

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: surdopedagogiki (2009), KUL w Lublinie i w zakresie: tyflopedagogiki (2011), APS w Warszawie.

Brała udział w 40 wystawach zbiorowych i 15 wystawach indywidualnych: 2005/2006 – Najlepsze Dyplomy Grafika Polska 2005, SMTG w Krakowie; Najlepsze Dyplomy Grafika Polska 2005 – Polski Instytut Kultury w Kijowie i w Sztokholmie; 2006 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, pt. Przestrzenie wyobraźni, Galeria Fotoplastykon w Poznaniu – Wyróżnienie; 2007 – Międzynarodowe Triennale Grafiki Oldenburg-Wiedeń; Porównania 17 – konkurs dla środowiska artystycznego związanego z Ziemią Sandomierską – Wyróżnienie Honorowe, 2008; Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej-Gdynia 2010, 2014, 2016; ICON DATA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 SMTG w Krakowie – prace w Wirtualnym Muzeum Sztuki Współczesnej. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Jej praca artystyczna oscyluje wokół grafiki projektowej, warsztatowej i form z papieru ręcznie czerpanego. Sztuka wokół niepełnosprawnych, niepełnosprawni wokół sztuki – tak jednym zdaniem można określić jej zainteresowania naukowo-artystyczne.

Wieloletni pracownik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (edukator muzealny i koordynator ds. gości niepełnosprawnych), gdzie prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Współkoordynatorka polsko-ukraińskiego projektu „Galeria przez Dotyk” realizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu Dostępne Muzeum.

W 2010 roku – nominacja do nagrody Sybilla 2009 – za projekt Dostępne Muzeum. Nagroda główna w konkursie Polska Pięknieje w kategorii Turystyka Transgraniczna za projekt Dostępne Muzeum. Autorka programu edukacyjnego dla osób niesłyszących i słabosłyszących Dostępne Muzeum, warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niesłyszących i słabo słyszących, a także dla osób niewidomych i słabo widzących opracowanych na podstawie innowacyjnych programów edukacyjnych stworzonych przez ekspertów z Polski i z zagranicy, w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Muzea bez barier. Koalicja muzeów polsko ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Kurator wystaw artystów niepełnosprawnych. 

Autorka jednego z modułów projektu edukacyjnego:
„Kod architektury” – wystawy: „Niewidzialne bariery”, dotyczącej barier architektonicznych,
z jakimi borykają się osoby niewidome; wyróżnionego w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2014. Wystawa prezentowana podczas II Dni Dizajnu w Stalowej Woli. Dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Autorka programów warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niesłyszących i słabosłyszących, a także dla osób niewidomych i słabowidzących, autorka i koordynatorka innowacyjnych projektów edukacyjnych dla osób z dysfunkcjami słuchu: „Eko-surdo-dizajn dla najmłodszych, czyli ekologiczne zabawki dla dzieci z dysfunkcją słuchu”, „Dodo tu był i zostawił ślad… w Parku 24 h”, „Sport w kulturze- kultura w sporcie”, „Zachciało się kafelka z pieca …jak gwiazdki z nieba!”, „Emerytura to bzdura!” (projekt na aktywizację zawodową i społeczną osób niesłyszących i osób 60 +, dofinansowany z FIO z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Prowadzi kursy języka migowego dla dzieci i dorosłych. Prelegentka na wielu konferencjach kraju i za granicą, autorka artykułów i publikacji dotyczących udostępniania sztuki osobom
z różnego rodzaju niepełnosprawnością,  a także artykułów i publikacji na temat problemów, z jakimi borykają się kierowcy z dysfunkcjami słuchu.

Inicjatorka ogólnopolskiej kampanii społecznej: Znosimy bariery! Niesłyszący kandydat na prawo jazdy kategorii A i B.

Od 2013 r. wykładowca w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania na kierunku Projektowanie graficzne, opiekun i twórca innowacyjnej grupy dla osób z dysfunkcjami słuchu – Surdo Design. A od 2016 r. opiekun i wykładowca na kierunku Surdo Foto, a także wykładowca na specjalności Projektowanie graficzne, w studium dziennym.

Nieprzerwanie od 2011 roku Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli. Członek zespołu tworzącego innowacyjne urządzenia i aplikacje wspomagające komunikację osób z dysfunkcjami słuchu podczas nauki jazdy. Od  września 2016 r. prezes Fundacji Repatria-Kultura i Sztuka w Lublinie.

Niezależny specjalista w zakresie udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnościami, łączenia ludzi w sferze biznesu i przekuwania w rzeczywistość rzeczy z pozoru niemożliwych do wykonania, i pozyskiwania na ten cel środków finansowych. Inicjatorka i współautorka innowacyjnego i pionierskiego w Polsce kierunku studiów podyplomowych z zakresu udostępniania kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym, na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, kierunek ten otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością!” w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Od 2016 roku właścicielka firmy Zorro Design.

www.zorro-design.eu